Osea

Capitolul 4

Neştiinţa şi nelegiuirea poporului

1. ✸ Ascultaţi cuvântul Domnului, fii ai lui Israel! Pentru că Domnul are o judecată* cu locuitorii ţării; pentru că în ţară nu este adevăr, nici îndurare, nici cunoştinţă* de Dumnezeu.

2. JurământulProbabil jurământul strâmb şi minciuna şi uciderea şi furtul şi adulterul s-au răspândit şi sângele atinge sânge.

3. Pentru aceasta ţara jeleşte* şi oricine locuieşte în ea va lâncezi*, cu fiarele câmpului şi cu păsările cerurilor. Da, chiar peştii mării vor fi îndepărtaţi.

4. ✡ Dar nimeni să nu se certe şi nimeni să nu mustre, pentru că poporul tău este asemenea celor care se ceartă* cu preotul.

5. Şi tu te vei poticni ziua* şi profetul se va poticni cu tine noaptea; şi o voi nimici pe mama ta.

6. ✡ „Poporul Meu* este nimicit din lipsa cunoştinţei. Pentru că ai respins cunoştinţa şi Eu te voi respinge, ca să nu-Mi fii preot; pentru că ai uitat legea Dumnezeului tău, voi uita şi Eu pe fiii tăi.

7. Cu cât* s-au înmulţit, cu atât au păcătuit împotriva Mea: le voi schimba gloria* în ruşine.

8. Ei se hrănesc cu păcatul poporului Meu şi sufletul lor doreşte nelegiuirea lor.

9. Şi ca poporul, aşa va fi şi preotul*; şi voi cerceta căile lor împotriva lor şi le voi răsplăti faptele.

10. Şi vor mânca* şi nu se vor sătura; vor curvi şi nu se vor înmulţi, pentru că au încetat să ţină seama de Domnul.

11. Curvia şi vinul şi mustul iau minteaLit. „răpesc inima“*.

12. ✡ Poporul Meu îşi întreabă lemnul* şi toiagul lor le vorbeşte, pentru că duhul curviei* îi rătăceşte şi au comis adulter, departe de Dumnezeul lor.

13. Ei jertfesc* pe vârfurile munţilor şi ard tămâie pe dealuri, sub stejar şi plop şi terebint, pentru că umbra lor este bună; de aceea* fiicele voastre curvesc şi nurorileSau „miresele“ voastre comit adulter.

14. Nu voi pedepsi pe fiicele voastre când curvesc, nici pe nurorile voastre când comit adulter; pentru că ei înşişi se trag la o parte cu curvele şi jertfesc cu prostituatele. Şi poporul care nu înţelege* aleargă spre distrugereSau „va cădea“.

15. ✡ Chiar dacă tu, Israele, curveşti, măcar Iuda să nu se facă vinovat! Şi nu vă duceţi* la Ghilgal, nici nu vă suiţi la Bet-AvenCasă a idolilor*, nici nu juraţi*: «Viu este Domnul!»

16. Pentru că Israel s-a împotrivit* ca o juncană îndărătnică. Acum Domnul îi va paşte ca pe un miel în loc larg.

17. Efraim s-a alipit de idoli: lăsaţi-l*!

18. Băutura lor este acră; se dedau în totul curviei, conducătoriiLit. „scuturile“* lui iubesc cu patimă ruşinea.

19. Vântul* l-a învăluit în aripile lui, şi ei se vor ruşina* de jertfele lor.Traducerea GBV 2001: Copyright © GBV România (www.gbv.ro)