Osea

Capitolul 2

Israel pedepsit şi restabilit

1. ✸ „Ziceţi fraţilor voştri: «AmiPoporul Meu»; şi surorilor voastre: «RuhamaCea care a primit îndurare».

2. Acuzaţi peSau „Certaţi-vă cu“ mama voastră, acuzaţi! pentru că* ea nu este soţia Mea şi Eu nu sunt soţul ei; şi să depărteze* curviile ei de la faţa ei şi faptele ei de adulter ei dintre sânii ei,

3. ca să n-o dezbrac* de totLit. „goală“ şi s-o las ca în ziua în care s-a născut* şi s-o fac asemenea unui pustiu şi s-o fac asemenea unui pământSau „asemenea unei ţări“ uscat* şi s-o ucid prin sete*.

4. Şi nu Mă voi îndura de copiii ei, pentru că sunt copii din curvie*.

5. Pentru că mama* lor a comis adulter; cea care i-a zămislit a făcut fapte de ruşine. Pentru că a zis: «Voi merge după iubiţii mei, care-mi dau pâinea* mea şi apa mea, lâna mea şi inul meu, untdelemnul meu şi băutura mea».

6. «De aceea, iată, îţi voi îngrădi* calea cu spini!» Şi o voi împrejmui cu un zid, ca să nu-şi poată găsi cărările.

7. Şi va alerga după iubiţii ei şi nu-i va ajunge; şi-i va căuta şi nu-i va găsi. Şi va zice: «Voi merge şi mă voi întoarce* la soţul* meu cel dintâi, pentru că mi-era mai bine atunci decât acum».

8. Şi ea n-a cunoscut* că Eu* îi dădeam grâul şi mustul şi untdelemnul şi-i înmulţeam argintul şi aurul; ei l-au folosit pentru Baal.

9. De aceea Mă voi întoarce şi Îmi voi lua* înapoi grâul la timpul lui şi mustul la timpul rânduit şi voi smulge lâna Mea şi inul Meu, care i-ar fi acoperit goliciunea.

10. Şi acum îi voi descoperi* destrăbălareaSau „nebunia“ înaintea ochilor iubiţilor ei şi nimeni n-o va scăpa din mâna Mea.

11. Şi voi face* să înceteze toată veselia ei, sărbătorile* ei, lunile cele noi ale ei şi sabatele ei şi toate adunările ei de sărbătoare.

12. Şi voi nimici viţa ei şi smochinul ei despre care a zis*: «Aceştia sunt plăţile mele, pe care mi le-au dat iubiţii mei!» Şi le voi face* o pădure şi fiarele câmpului le vor mânca.

13. Şi voi cerceta asupra ei zilele baalilor, în care le ardea tămâie şi se împodobea* cu ineleleSau „inelele de nas“ sau „cerceii“ ei şi cu bijuteriile ei şi mergea după iubiţii ei, iar pe Mine M-a uitat“, zice Domnul.

14. ✡ „De aceea, iată, o voi ademeni şi o voi duce* în pustiu şi voi vorbi inimii ei.

15. Şi de acolo îi voi da viile ei, şi valea Acor* ca uşă a speranţei; şi va cântaSau „va răspunde“ acolo ca în zilele tinereţii* ei şi ca în ziua când s-a suit* din ţara Egiptului“.

16. „Şi va fi aşa: în ziua aceea“, zice Domnul, „Îmi vei zice: «Soţul meuEbr. „îşi“» şi nu Mă vei mai numi: «Stăpânul meuEbr. „Baali“»“.

17. „Pentru că voi îndepărta* numele baalilor din gura ei şi nu vor mai fi amintiţi pe numele lor.

18. ✡ Şi în ziua aceea voi face legământ* pentru ei cu fiarele câmpului şi cu păsările cerurilor şi cu târâtoarele pământului. Şi voi zdrobi din ţară arcul* şi sabia şi războiul; şi-i voi face să locuiască* în siguranţă“.

19. „Şi te voi logodi cu Mine pentru totdeauna; şi te voi logodi cu Mine în dreptate şi în judecată şi în bunătate şi în îndurări.

20. Şi te voi logodi cu Mine în credincioşie şi vei cunoaşte* pe Domnul“.

21. „Şi în ziua aceea voi asculta*“, zice Domnul, „voi asculta cerurile, şi ele vor asculta pământul.

22. Şi pământul va asculta grâul şi mustul şi untdelemnul, şi acestea* vor asculta pe IzreelDumnezeu seamănă sau Sămânţa lui Dumnezeu.

23. Şi o voi semăna* pentru Mine în ţară; şi Mă voi îndura* de Lo-Ruhama şi voi zice* lui Lo-Ami: «Tu eşti poporul Meu!» Şi ei vor zice: «Dumnezeul meu!»“Traducerea GBV 2001: Copyright © GBV România (www.gbv.ro)