Neemia

Capitolul 10

1. Şi cei care l-au pecetluit au fost: Neemia* Tirşata, fiul lui Hacalia, şi Zedechia.

2. Seraia*, Azaria, Ieremia,

3. Paşhur, Amaria, Malchiia,

4. Hatuş, Şebania, Maluc,

5. Harim, Meremot, Obadia,

6. Daniel, Ghineton, Baruc,

7. Meşulam, Abiia, Miiamin,

8. Maazia, Bilgai, Şemaia: aceştia au fost preoţii.

9. Şi leviţii: Iosua, fiul lui Azania; Binui, dintre fiii lui Henadad; Cadmiel

10. şi fraţii lor: Şebania, Hodiia, Chelita, Pelaia, Hanan,

11. Mica, Rehob, Haşabia,

12. Zacur, Şerebia, Şebania,

13. Hodiia, Bani, Beninu.

14. Capii poporului: Pareoş*, Pahat-Moab, Elam, Zatu, Bani,

15. Buni, Azgad, Bebai,

16. Adoniia, Bigvai, Adin,

17. Ater, Ezechia, Azur,

18. Hodiia, Haşum, Beţai,

19. Harif, Anatot, Nebai,

20. Magpiaş, Meşulam, Hezir,

21. Meşezabeel, Ţadoc, Iadua,

22. Pelatia, Hanan, Anaia,

23. Hoşea, Hanania, Haşub,

24. Haloheş, Pilha, Şobec,

25. Rehum, Haşabna, Maaseia,

26. şi Ahiia, Hanan, Anan;

27. Maluc, Harim, Baana.

28. Şi restul* poporului, preoţii, leviţii, uşierii, cântăreţii, netinimii şi toţi* cei care s-au despărţit de popoarele ţărilor pentru legea lui Dumnezeu, soţiile lor, fiii lor şi fiicele lor, oricine avea cunoştinţă şi pricepere,

29. s-au alipit de fraţii lor, mai-marii lor, şi s-au legat cuLit. „au intrat în“ blestem* şi cu jurământ că vor umbla* în legea lui Dumnezeu, care a fost dată prin mâna lui Moise, robul lui Dumnezeu, şi că vor păzi şi vor împlini toate poruncile Domnului Dumnezeului nostru şi judecăţile Lui şi rânduielile Lui;

30. şi că noi nu vom da pe fiicele* noastre popoarelor ţării şi nu vom lua pe fiicele lor pentru fiii noştri;

31. şi că, dacă popoarele* ţării vor aduce mărfuri şi orice fel de cereale, ca să vândă în ziua sabatului, nu vom cumpăra de la ei în sabat şi în vreo zi sfântă; şi vom lăsa pământul nearat în anul al şaptelea* şi vom ierta orice* datorieLit. „şi datoria oricărei mâini“.

Hotărâri pentru întreţinerea slujbei

32. Şi ne-am îndatoratLit. „Şi ne-am făcut porunci“ să dăm în fiecare an a treia parte dintr-un siclu pentru slujba casei Dumnezeului nostru,

33. pentru pâinea* pentru punerea înainte şi pentru darul* de mâncare neîncetat şi pentru arderea-de-tot neîncetată a sabatelor, a lunilor noi, a sărbătorilor şi pentru cele sfinte şi pentru jertfele pentru păcat, spre a face ispăşire pentru Israel şi pentru orice lucrare a casei Dumnezeului nostru.

34. Şi am aruncat sorţii între preoţi, leviţi şi popor, pentru darul* lemnelor de adus la casa Dumnezeului nostru, după casele noastre părinteşti, la timpuri hotărâte, an de an, ca să ardă pe altarul Domnului Dumnezeului nostru, după cum este scris* în lege;

35. şi să aducem an de an la casa Domnului cele dintâi roade* ale pământului nostru şi cele dintâi roade ale tuturor roadelor din toţi pomii

36. şi pe întâii-născuţi ai fiilor noştri şi ai vitelor noastre, după cum este scris în lege*; şi să aducem întâii-născuţi ai cirezilor noastre şi ai turmelor noastre la casa Dumnezeului nostru, la preoţii care slujesc în casa Dumnezeului nostru,

37. şi să aducem* pârga frământăturii noastre şi darurile noastre ridicate şi rodul tuturor pomilor, mustul şi untdelemnul la preoţi, în cămările casei Dumnezeului nostru; şi să dăm zeciuielile ogorului nostru leviţilor, pentru ca ei, leviţii, să ia zeciuielile* în toate cetăţile de pe ogoarele arate de noiLit. „cetăţile arăturii noastre“.

38. Şi preotul, fiul lui Aaron, să fie cu leviţii când leviţii vor lua* zeciuielile; şi leviţii să aducă zeciuiala zeciuielilor în casa Dumnezeului nostru, în cămările* casei vistieriei.

39. Pentru ca fiii lui Israel şi fiii levitului să aducă* darurile ridicate din grâu, din must şi din untdelemn, în cămările unde sunt uneltele locaşului sfânt şi preoţii care slujesc şi uşierii şi cântăreţii; şi nu vom părăsi* casa Dumnezeului nostru.Traducerea GBV 2001: Copyright © GBV România (www.gbv.ro)