Neemia

Capitolul 5

Plângerile poporului

1. Şi a fost un strigăt* mare în popor şi între soţiile lor împotriva iudeilor, fraţii* lor.

2. Şi erau unii care ziceau: „Noi, fiii noştri şi fiicele noastre suntem mulţi; şi trebuie să facem rost de grâu, ca să mâncăm şi să trăim“.

3. Şi erau unii care ziceau: „Noi am pus garanţie ogoarele noastre şi viile noastre şi casele noastre, ca să facem rost de grâu în timpul foametei“.

4. Şi erau unii care ziceau: „Noi ne-am împrumutat cu argint pentru tributul împăratului, pe ogoarele noastre şi pe viile noastre.

5. Şi acum carnea* noastră este ca şi carnea fraţilor noştri, fiii noştri ca şi fiii lor; şi, iată, noi ducem* în robie pe fiii noştri şi pe fiicele noastre ca să fie robi şi unele dintre fiicele noastre chiar sunt duse în robie; şi nu este în puterea mâinii noastre să le răscumpărăm, pentru că alţii au ogoarele noastre şi viile noastre“.

6. Şi m-am mâniat foarte mult când am auzit strigătul lor şi cuvintele acestea.

7. Şi m-am sfătuit în inima mea şi am mustrat pe mai-mari şi pe căpetenii şi le-am zis: „Voi luaţi camătă* fiecare de la fratele său!“ Şi am chemat împotriva lor o adunare mare.

8. Şi le-am zis: „Noi, după puterea noastră, am răscumpăratLit. „am cumpărat“* pe fraţii noştri iudei care erau vânduţi naţiunilor; şi voi înşivă să vindeţi pe fraţii voştri? Sau să ne fie ei vânduţi?“ Iar ei au tăcut şi n-au găsit răspuns.

9. Şi am zis: „Lucrul pe care-l faceţi nu este bun. Nu trebuie să umblaţi* în temere de Dumnezeul nostru, ca să nu fim de batjocură* naţiunilor, vrăjmaşii noştri?

10. Şi eu, fraţii mei şi tinerii mei de asemenea i-am împrumutat cu argint şi grâu. Vă rog, să lăsăm camăta aceasta.

11. Daţi-le înapoi, vă rog, chiar astăzi ogoarele lor, viile lor, grădinile lor de măslini şi casele lor şi o sutime din argintul şi din grâul, din mustul şi din untdelemnul pe care l-aţi cerut de la ei cu camătă“.

12. Şi au zis: „Le vom da înapoi şi nu vom cere nimic de la ei; aşa vom face, cum zici tu“.

Şi am chemat pe preoţi şi i-am pus să jure* că vor face după cuvântul acesta.

13. Am scuturat* şi poala hainei mele şi am zis: „Aşa să scuture Dumnezeu pe orice om din casa lui şi din câştigul lui care nu va împlini cuvântul acesta, aşa să fie scuturat şi golit!“ Şi toată adunarea a zis: „Amin!“ Şi au lăudat pe Domnul. Şi poporul a făcut* după cuvântul acesta.

Neemia guvernator

14. Mai mult, din ziua în care m-a pusÎmpăratul să fiu guvernatorGuvernator care avea dreptul la o retribuţie al lor, în ţara lui Iuda, din anul al douăzecilea până în anul al treizeci şi doilea* al împăratului Artaxerxes, doisprezece ani, eu şi fraţii mei n-am mâncat pâine* de guvernator.

15. Dar guvernatorii dinainte, care au fost înaintea mea, împovărau poporul şi luau de la ei pâine şi vin, în afară de cei patruzeci de sicli de argint; chiar şi tinerii lor stăpâneau peste popor. Dar eu n-am făcut* aşa, pentru că mă temeam* de Dumnezeu.

16. Şi m-am ţinut de lucrarea zidului* acestuia şi n-am cumpărat ogoare; şi toţi tinerii mei erau adunaţi acolo, la lucru.

17. Şi chiar la masa* mea erau o sută cincizeci de bărbaţi dintre iudei şi dintre căpetenii, în afară de cei care veneau la noi dintre naţiunile care erau în jurul nostru.

18. Şi ceea ce se pregătea* în fiecare zi era un bou şi şase oi alese; şi păsări se pregăteau pentru mine şi o dată la zece zile tot felul de vinuri, din belşug. Şi, cu toate acestea, n-am cerut* pâinea de guvernator, pentru că lucrarea apăsa greu asupra poporului acestuia.

19. Adu-Ţi aminte* de mine, Dumnezeul meu, spre bine, de tot ce am făcut pentru poporul acesta!Traducerea GBV 2001: Copyright © GBV România (www.gbv.ro)