MicaSau „MICHEEA“: Cine este ca Domnul (Cap. 7.18)

Capitolul 6

Judecata Domnului cu poporul Său

1. ✸ Ascultaţi acumSau „vă rog“ ce zice Domnul: „Ridică-te, apără-te înaintea munţilor, şi dealurile să-ţi audă glasul!“

2. Ascultaţi*, munţilor, acuzaţia* Domnului şi voi, temelii neclintite ale pământului! Pentru că* Domnul are o judecată cu poporul Său şi vrea să-Şi apere cauza faţă de Israel.

3. „Poporul Meu, ce* ţi-am făcut? Şi cu ce te-am obosit? Mărturiseşte împotriva Mea!

4. Pentru că te-am scos* din ţara Egiptului şi te-am răscumpărat din casa robilor şi am trimis înaintea ta pe Moise, pe Aaron şi pe Maria.

5. Poporul Meu, adu-ţi aminte acum ce a întrebat Balac*, împăratul Moabului, şi ce i-a răspuns Balaam, fiul lui Beor, de la Sitim* până la Ghilgal, ca să recunoaşteţi dreptăţile* Domnului“.

6. ✡ Cu ce voi veni înaintea Domnului şi mă voi pleca înaintea Dumnezeului Cel înălţat? Voi veni înaintea Lui cu arderi-de-tot, cu viţei de un an?

7. Va avea Domnul plăcere* de miile de berbeci, de zecile de mii de râuri* de untdelemn? Voi da eu pe întâiul* meu născut pentru fărădelegea mea, rodul pântecelui meu pentru păcatul sufletului meu?

8. El ţi-a arătat*, omule, ce este bine. Şi ce altceva cere Domnul de la tine, decât să faci ce este drept* şi să iubeşti bunătateaSau „îndurarea“, „mila“ şi să umbli smerit cu Dumnezeul tău?

Răsplătirea păcatului

9. ✡ Glasul Domnului strigă către cetate şi înţelepciuneaCel înţelept priveşte Numele Tău. Ascultaţi de nuia şi de Cel care a rânduit-o.

10. Mai sunt comori ale răutăţii în casa celui rău şi o blestemată* efă mică?

11. Voi fi eu curat, cu cântarul* nedrept şi cu sacul cu greutăţi înşelătoare?

12. „Pentru că bogaţii lui sunt plini de violenţă şi locuitorii lui spun minciuni şi limba* lor este înşelătoare în gura lor,

13. de aceea şi Eu te voi lovi* până te voi îmbolnăvi, te voi pustii din cauza păcatelor tale.

14. Vei mânca* şi nu te vei sătura şi foameteaSau „doborârea“ ta va fi în mijlocul tău. Şi vei lua, dar nu vei salva; şi ce vei salva, voi da sabiei.

15. Vei semăna*, dar nu vei secera; vei călca măslinele, dar nu te vei unge cu untdelemn; şi va fi must, dar nu vei bea vin.

16. Pentru că rânduielile lui Omri* sunt păzite*, şi toate lucrările casei lui Ahab*, şi pentru că umblaţi în sfaturile lor, te voi face o pustiireSau „o groază“* şi pe locuitorii tăi o pricină de fluierareDe batjocură; şi veţi purta dispreţul* poporului Meu“.Traducerea GBV 2001: Copyright © GBV România (www.gbv.ro)