MaleahiSau „MALACHI“: Solul Meu

Capitolul 3

Înainte-mergătorul lui Mesia. Vestirea zilei Domnului

1. ✸ „Iată, trimit* pe solulSau „îngerul“ Meu şi el va pregăti* calea înaintea Mea. Şi Domnul pe care-L căutaţi va veni deodată la templul Său; şi Îngerul* legământului în Care găsiţi plăcere: iată*, vine“, zice Domnul oştirilor.

2. Dar cine va putea înduraSau „va fi bun pentru“ ziua venirii* Lui şi cine va sta* în picioare când Se va arăta El? Pentru că El* va fi ca focul topitorului şi ca leşia albitorilor;

3. şi El va şedea* ca acela care topeşte şi purifică argintul; şi va purifica pe fiii lui Levi şi-i va curăţi ca aurul şi argintul, şi vor aduce* Domnului un dar de mâncare în dreptate.

4. Atunci darul de mâncare al lui Iuda şi al Ierusalimului va fi plăcut* Domnului, ca în zilele din vechime, şi ca în anii de mai înainte.

5. „Şi Eu Mă voi apropia de voi la judecată şi voi fi un martor grabnic împotriva vrăjitorilor şi împotriva adulterilor şi împotriva celor care jură* fals şi împotriva celor care asuprescSau „înşală“ pe salariat, în plata lui, pe văduvă şi pe orfan şi pe cei care nedreptăţesc pe străinSau „sucesc judecata străinului“ şi nu se tem de Mine“, zice Domnul oştirilor.

Zeciuiala şi binecuvântarea

6. „Pentru că Eu, Domnul, nu Mă schimb*; de aceea* voi, fii ai lui Iacov, nu sunteţi nimiciţi de tot.

7. Din zilele părinţilor voştri* voi v-aţi abătut de la rânduielile Mele şi nu le-aţi păzit. Întoarceţi-vă* la Mine şi Eu Mă voi întoarce la voi“, zice Domnul oştirilor. „Dar voi ziceţi*: «În ce fel să ne întoarcem?»

8. Va înşelaLit. „Vafura“ un om pe Dumnezeu? Totuşi voi Mă înşelaţi şi ziceţi: «În ce Te înşelăm?» În zeciuieli şi în darurile* ridicate.

9. Sunteţi blestemaţi cu blestem şi pe Mine Mă înşelaţi voi, naţiunea aceasta întreagă!

10. Aduceţi* toată zeciuiala în casa vistieriei*, ca să fie hrană în casa Mea; şi puneţi-Mă la încercare acum prin aceasta“, zice Domnul oştirilor, „dacă nu vă voi deschide* ferestrele cerurilor şi nu voi turna* peste voi o binecuvântare până nu va mai fi loc pentru ea.

11. Şi voi mustra pentru voi pe cel care mănâncă*, şi el nu va distruge roadele pământului vostru, nici viţa voastră nu-şi va lepăda rodul înainte de vreme în câmp“, zice Domnul oştirilor.

12. „Şi toate naţiunile vă vor numi fericiţi, pentru că veţi fi o ţară* a desfătării“, zice Domnul oştirilor.

13. „Cuvintele* voastre s-au înăsprit împotriva Mea“, zice Domnul. „Dar voi ziceţi: «Ce am vorbit noi împotriva Ta?»

14. Voi ziceţi: «În zadar slujeşte cineva lui Dumnezeu; şi ce câştig este să păzim cele de păzit ale Lui şi să umblăm cu jale înaintea Domnului oştirilor?

15. Şi acum îi socotim fericiţi* pe cei mândri; da, cei care lucrează răutate sunt zidiţi; da, ei Îl ispitesc* pe Dumnezeu şi scap㻓.

O carte de aducere-aminte

16. Atunci cei care se temeau* de Domnul vorbeau adesea unul cu altul; şi Domnul a luat aminte şi a ascultat*; şi o carte* de aducere-aminte a fost scrisă înaintea Lui pentru cei care se temeau de Domnul şi se gândeau la Numele Lui.

17. „Şi ei vor fi* ai Mei, o comoară* deosebită“, zice Domnul oştirilor, „în ziua pe care o pregătesc. Şi-i voi cruţa*, cum cruţă un om pe propriul său fiu care-i slujeşte.

18. Şi vă veţi întoarce* şi veţi deosebiSau „veţi deosebi din nou“ între cel drept şi cel rău, între cel care-I slujeşte lui Dumnezeu şi cel care nu-I slujeşte“.Traducerea GBV 2001: Copyright © GBV România (www.gbv.ro)