LeviticulSau „A TREIA CARTE A LUI MOISE (MOISE III)“

Capitolul 16

Ziua Ispăşirii

1. Şi Domnul a vorbit lui Moise, după moartea* celor doi fii ai lui Aaron, când s-au apropiat înaintea Domnului şi au murit.

2. Şi Domnul a zis lui Moise: „Vorbeşte lui Aaron, fratele tău, să nu intre* oricând în sfântul locaş, înăuntrul perdelei dinaintea scaunului îndurării, care este peste chivot, ca să nu moară; pentru că Mă voi arăta* în nor deasupra scaunului îndurării.

3. Aaron să intre* cu acestea în sfântul locaş: cu un viţel* tânăr din cireadă ca jertfă pentru păcat şi un berbec ca ardere de tot.

4. Să se îmbrace cu cămaşa* sfântă de in şi să-şi pună pantalonii de in pe carnea sa şi să se încingă cu brâul de in şi să-şi lege mitra de in; acestea sunt haine sfinte; şi să-şi scalde* carnea în apă şi să se îmbrace cu ele.

5. Şi să ia de la adunarea* fiilor lui Israel doi ţapi* dintre capre, ca jertfă pentru păcat, şi un berbec, ca ardere de tot.

6. Şi Aaron să aducă viţelul jertfei pentru păcat, care este pentru sine, şi să facă ispăşire pentru sine* şi pentru casa lui.

7. Şi să ia cei doi ţapi şi să-i pună înaintea Domnului, înaintea intrării cortului întâlnirii.

8. Şi Aaron să arunceLit. „să dea“ sorţi pentru cei doi ţapi: un sorţ pentru Domnul şi celălalt sorţ pentru AzazelŢapul care pleacă (ţapul alungat).

9. Şi Aaron să înfăţişeze ţapul pe care a căzut sorţul pentru Domnul şi să-l aducă jertfă pentru păcat.

10. Şi ţapul pe care a căzut sorţul pentru Azazel să fie pus viu înaintea Domnului pentru a face ispăşireEbr. „capar“, a acoperi* cu el, pentru a-l trimite ca Azazel, în pustiu.

11. Şi Aaron să aducă viţelul jertfei pentru păcat, care este pentru sine, şi să facă ispăşire pentru sine şi pentru casa lui şi să înjunghie viţelul jertfei pentru păcat, care este pentru sine.

12. Şi să ia o cădelniţă* plină de cărbuni de foc de pe altarul dinaintea Domnului şi să-şi umple mâinile cu tămâie* plăcut mirositoare, pisată mărunt, şi să le aducă înăuntrul perdelei.

13. Şi să pună tămâie* pe foc înaintea Domnului, pentru ca norul tămâiei să acopere scaunul îndurăriiSau „capacul ispăşirii“* care este deasupra mărturiei, ca să nu moară*.

14. Şi să ia din sângele* viţelului şi să stropească* cu degetul său înaintea scaunului îndurării, spre răsărit; şi înaintea scaunului îndurării să stropească de şapte ori din sânge cu degetul său.

15. Şi să înjunghie* ţapul jertfei pentru păcat, care este pentru popor, şi să aducă sângele lui înăuntrul* perdelei şi cu sângele lui să facă aşa cum a făcut cu sângele viţelului şi să-l stropească pe scaunul îndurării şi înaintea scaunului îndurării.

16. Şi să facă ispăşire* pentru sfântul locaş din cauza necurăţiilor fiilor lui Israel şi din cauza nelegiuirilor lor, în toate păcatele lor; şi aşa să facă şi pentru cortul* întâlnirii care locuieşte între ei, în mijlocul necurăţiei lor.

17. Şi să nu fie nici un om* în cortul întâlnirii când va intra să facă ispăşire în sfântul locaş, până va ieşi şi va face ispăşire pentru sine şi pentru casa lui şi pentru toată adunarea lui Israel.

18. Şi să iasă la altarul care este înaintea Domnului şi să facă ispăşire pentru el şi să ia din sângele viţelului şi din sângele ţapului şi să-l pună pe coarnele* altarului, de jur-împrejur.

19. Şi să stropească* din sânge, cu degetul său, de şapte ori pe el şi astfel să-l cureţe şi să-l sfinţească din cauza necurăţiilor fiilor lui Israel.

20. Şi, când va termina de făcut ispăşirea pentru sfântul* locaş şi pentru cortul întâlnirii şi pentru altar, să aducă ţapul cel viu.

21. Şi Aaron să-şi pună amândouă mâinile pe capul ţapului celui viu şi să mărturisească peste el toate nelegiuirile fiilor lui Israel şi toate nedreptăţile lor, în toate păcatele lor, şi să le pună* pe capul ţapului şi să-l trimită în pustiu, prin mâna unui om pregătit pentru aceasta.

22. Şi ţapul va purta* asupra lui toate nelegiuirile lor într-un pământ nelocuit; şi să dea drumul ţapului în pustiu.

23. Şi Aaron să intre în cortul întâlnirii şi să se dezbrace de veşmintele sale de in, cu care se îmbrăcase* când a intrat în sfântul locaş, şi să le lase acolo.

24. Şi să-şi scalde carnea înLit. „cu“ apă într-un loc sfânt şi să se îmbrace cu veşmintele sale şi să iasă şi să jertfească arderea sa de tot* şi arderea de tot a poporului şi să facă ispăşire pentru sine şi pentru popor.

25. Şi să ardă pe altar grăsimea* jertfei pentru păcat.

26. Şi acela care a dat drumul ţapului pentru Azazel să-şi spele hainele şi să-şi scalde* carnea în apă şi după aceea să intre în tabără.

27. Şi viţelul jertfei pentru păcat şi ţapul jertfei pentru păcat, al căror sânge a fost adus în sfântul locaş pentru a face ispăşire, să fie scoşi afară* din tabără; şi să ardă în foc pielea lor şi carnea lor şi balega lor.

28. Şi cel* care le va arde să-şi spele hainele şi să-şi scalde carnea în apă şi după aceea să intre în tabără.

29. Şi să vă fie o rânduială pentru totdeauna: în* luna a şaptea, la zece ale lunii, să vă mâhniţi* sufletele şi să nu faceţi nici* o lucrare, atât băştinaşul, cât şi străinul care locuieşte temporar între voi.

30. Pentru că în ziua aceasta se va face ispăşire pentru voi, pentru a vă curăţi: veţi fi curaţi* de toate păcatele voastre înaintea Domnului.

31. Este un sabat* de odihnă pentru voi şi să vă mâhniţi* sufletele: este o rânduială pentru totdeauna.

32. Şi ispăşirea s-o facă preotul care a fost uns* şi care a fost consacrat* ca să fie preot în locul tatălui său; şi el să se îmbrace* cu veşmintele de in, veşmintele sfinte.

33. Şi să facă ispăşire pentru locaşul sfânt; şi să facă ispăşire pentru cortul întâlnirii* şi pentru altar*; şi să facă ispăşire pentru preoţi* şi pentru tot poporul* adunării.

34. Şi aceasta să vă fie o rânduială* pentru totdeauna, pentru ca să se facă ispăşire pentru fiii lui Israel de toate păcatele lor, o dată* pe an“. Şi s-a făcut cum poruncise Domnul lui Moise.Traducerea GBV 2001: Copyright © GBV România (www.gbv.ro)