LeviticulSau „A TREIA CARTE A LUI MOISE (MOISE III)“

Capitolul 15

Necurăţiile bărbatului

1. Şi Domnul a vorbit lui Moise şi lui Aaron, zicând:

2. „Vorbiţi fiilor lui Israel şi spuneţi-le: «Dacă un bărbat* va avea o scurgere din carnea sa, din cauza scurgerii lui este necurat.

3. Şi aceasta va fi necurăţia lui în scurgerea lui: fie că scurgerea lui va ieşi din carnea sa, sau carnea sa va opri scurgerea lui, aceasta este necurăţia lui.

4. Orice aşternut pe care se va culca cel care are scurgerea va fi necurat şi orice lucru pe care se va aşeza va fi necurat.

5. Şi cel care se va atinge de aşternutul lui să-şi spele hainele şi să se scalde* în apă şi să fie necurat până seara.

6. Şi cel care va şedea pe lucrul pe care a şezut cel care are scurgere să-şi spele hainele şi să se scalde în apă şi să fie necurat până seara.

7. Şi cel care se va atinge de carnea celui care are scurgere să-şi spele hainele şi să se scalde în apă şi să fie necurat până seara.

8. Şi dacă cel care are scurgerea va scuipa pe cel care este curat, atunci acesta să-şi spele hainele şi să se scalde în apă şi să fie necurat până seara.

9. Şi orice şa pe care va călări cel care are scurgerea va fi necurată.

10. Şi oricine se va atinge de ceva care va fi sub el să fie necurat până seara; şi cel care va purta unul dintre aceste lucruri să-şi spele hainele şi să se scalde în apă şi să fie necurat până seara.

11. Şi oricine va fi atins de cel care are scurgerea şi nu-şi va spăla mâinile în apă, să-şi spele hainele şi să se scalde în apă şi să fie necurat până seara.

12. Şi vasul de lut* de care se va atinge cel care are scurgerea să se spargă şi orice vas de lemn* să se spele în apă.

13. Şi, când cel care are scurgerea se va curăţi de scurgerea sa, să-şi numere şapte* zile pentru curăţirea sa şi să-şi spele hainele şi să-şi scalde carnea în apă curgătoare şi va fi curat.

14. Şi în a opta zi să ia două turturele* sau doi pui de porumbel şi să vină înaintea Domnului la intrarea cortului întâlnirii şi să le dea preotului.

15. Şi preotul să le aducă, una jertfă* pentru păcat şi una ardere de tot. Şi preotul să facă ispăşire* pentru el înaintea Domnului pentru scurgerea sa.

16. Şi orice om* care va avea o scurgere de sămânţă să-şi scalde toată carnea în apă şi să fie necurat până seara.

17. Şi orice haină şi orice piele peste care va fi sămânţa să se spele cu apă şi să fie necurate până seara.

18. Şi femeia cu care se va culca bărbatul cu sămânţa – amândoi să se scalde în apă şi să fie necuraţi* până seara.

Necurăţiile femeii

19. Şi când o femeie va avea o scurgere, şi scurgerea ei în carnea ei va fi sânge, să fie şapte* zile în necurăţia ei; şi oricine se va atinge de ea să fie necurat până seara.

20. Şi orice lucru pe care se va culca ea în necurăţia ei să fie necurat. Şi orice lucru pe care va şedea ea să fie necurat.

21. Şi cel care se va atinge de aşternutul ei să-şi spele hainele şi să se scalde în apă şi să fie necurat până seara.

22. Şi oricine se va atinge de vreun lucru pe care va şedea ea să-şi spele hainele şi să se scalde în apă şi să fie necurat până seara.

23. Şi dacă va fi ceva pe aşternut sau pe alt lucru pe care va şedea ea, dacă se va atinge cineva de acel lucru, să fie necurat până seara.

24. Şi dacă se va culca* cineva cu ea şi necurăţia ei va fi pe el, să fie necurat şapte zile; şi orice aşternut pe care se va culca el să fie necurat.

25. Şi dacă o femeie va avea scurgerea ei de sânge multe* zile, în afară de timpul perioadei ei sau când va avea scurgere peste zilele perioadei ei, în toate zilele scurgerii necurăţiei ei să fie ca în zilele perioadei ei: să fie necurată.

26. Orice aşternut pe care se va culca ea în toate zilele scurgerii ei să-i fie ca aşternutul perioadei ei; şi orice lucru pe care va şedea va fi necurat ca în timpul perioadei ei.

27. Şi oricine se va atinge de ele să fie necurat şi să-şi spele hainele şi să se scalde în apă şi să fie necurat până seara.

28. Şi dacă se va curăţi de scurgerea ei, să numere şapte* zile şi după aceea va fi curată.

29. Şi în a opta zi să ia două turturele sau doi pui de porumbel şi să-i aducă preotului la intrarea cortului întâlnirii.

30. Şi preotul să aducă unul ca jertfă pentru păcat*, iar altul ca ardere de tot; şi preotul să facă ispăşire pentru ea înaintea Domnului pentru scurge rea necurăţiei ei.

31. Şi să despărţiţi* pe fiii lui Israel de necurăţia lor, ca să nu moară în necurăţia lor, întinând* cortul Meu, care este în mijlocul lor.

32. Aceasta este legea pentru cel care are o scurgere*, şi pentru cel din care va ieşi sămânţa spre a fi întinat prin ea,

33. şi pentru femeia* care suferă de necurăţia ei, şi pentru oricine are o scurgere*, pentru bărbat şi pentru femeie, şi pentru cel care se va culca* cu cea care este necurat㻓.Traducerea GBV 2001: Copyright © GBV România (www.gbv.ro)