LeviticulSau „A TREIA CARTE A LUI MOISE (MOISE III)“

Capitolul 12

Curăţirea femeilor după naştere

1. Şi Domnul a vorbit lui Moise, spunând:

2. „Vorbeşte fiilor lui Israel, zicând: «Dacă o femeie rămâne însărcinată şi naşte un copil de parte bărbăteascăLit. „naşte o parte bărbătească“, să fie necurată* şapte zile; să fie necurată ca în zilele perioadei* ei.

3. Şi, în ziua a opta*, să i se circumcidă copilului carnea prepuţului.

4. Şi ea să stea treizeci şi trei de zile în sângele curăţirii ei; să nu se atingă de nimic sfânt şi să nu intre în locaşul sfânt, până se vor împlini zilele curăţirii ei.

5. Şi dacă ea va naşte un copil de parte femeiascăLit. „naşte o parte femeiască“, să fie necurată două săptămâni, ca în timpul perioadei ei; şi să stea şaizeci şi şase de zile în sângele curăţirii ei.

6. Şi când se vor împlini zilele curăţirii* ei, pentru un fiu sau pentru o fiică, să aducă la preot, la intrarea cortului întâlnirii, un miel de un an ca ardere de tot şi un pui de porumbel* sau o turturică drept jertfă pentru păcat.

7. Şi el să le aducă înaintea Domnului şi să facă ispăşire pentru ea; şi va fi curată de curgereaLit. „izvorul“* sângelui ei. Aceasta este legea pentru cea care a născut o parte bărbătească sau o parte femeiască.

8. Şi dacă nu-i va da mâna* să aducă un miel, să aducă două turturele sau doi pui de porumbel, unul ca ardere de tot şi altul ca jertfă pentru păcat; şi preotul să facă ispăşire* pentru ea; şi va fi curat㻓.Traducerea GBV 2001: Copyright © GBV România (www.gbv.ro)