LeviticulSau „A TREIA CARTE A LUI MOISE (MOISE III)“

Capitolul 11

Animalele curate şi necurate

1. Şi Domnul a vorbit lui Moise şi lui Aaron, spunându-le:

2. „Vorbiţi fiilor lui Israel, zicând: «Acestea sunt vieţuitoarele* pe care le veţi mânca dintre toate animalele care sunt pe pământ.

3. Dintre animale, să mâncaţi orice are copita despicată şi piciorul complet despărţit şi care rumegă.

4. Dintre* cele care rumegă sau care au copita despicată, numai pe acestea să nu le mâncaţi: cămila, pentru că rumegă, dar nu are copita despicată – vă este necurată.

5. Şi şafanulAnimal asemănător cu iepurele, necunoscut la noi, pentru că rumegă, dar nu are unghiaSau „copita“ despicată – vă este necurat.

6. Şi arnebetulAnimal asemănător cu iepurele, necunoscut la noi*, pentru că rumegă, dar nu are unghiaSau „copita“ despicată – vă este necurat.

7. Şi porcul*, pentru că are copita despicată şi piciorul complet despărţit, dar nu rumegă – vă este necurat.

8. Să nu mâncaţi din carnea lor şi să nu vă atingeţi de trupurile lor moarte – vă sunt necurate*.

9. Şi din* toate cele care sunt în ape, pe acestea să le mâncaţi: să mâncaţi orice are aripioare şi solzi, în ape, în mări şi în râuri.

10. Dar toate câte nu au aripioare, nici solzi, în mări şi în râuri, din toate câte mişună în ape şi din orice vietăţi care sunt în ape, să vă fie urâciune*.

11. Şi ele să vă fie urâciune: să nu mâncaţi din carnea lor şi trupurile lor moarte să vă fie urâciune.

12. Tot ce este în ape şi nu are aripioare şi solzi să vă fie urâciune.

13. Şi acestea* să le aveţi ca urâciune printre păsări, să nu fie mâncate, să vă fie urâciune: vulturul şi gripsorulUliul şi vulturul de mare

14. şi şorecarul şi şoimul, după felul lor;

15. orice corb, după felul său,

16. şi struţul şi bufniţa şi pescăruşul şi coroiul, după felul lor,

17. şi huhurezul şi eretele şi ibisul

18. şi lebăda şi pelicanul şi vulturul hoitar, după felul lor,

19. şi barza, corbul de mare, după felul lor, şi pupăza şi liliacul.

20. Orice târâtoare înaripată care merge pe toate cele patru picioare să vă fie urâciune.

21. Numai pe acestea să le mâncaţi din orice târâtoare înaripată care merge pe toate cele patru picioare: pe cele care au picioare cu încheieturi, cu care să sară pe pământ.

22. Pe acestea să le mâncaţi dintre ele: arbe*, după felul ei, şi solam, după felul ei, şi hargol, după felul ei, şi hargab, după felul eiPatru tipuri diferite de lăcuste.

23. Dar orice târâtoare înaripată care are patru picioare să vă fie urâciune.

24. Şi vă veţi face necuraţi prin ele; oricine se va atinge de trupul lor mort să fie necurat până seara.

25. Şi oricine va purta din trupul lor mort să-şi spele* hainele şi va fi necurat până seara.

26. Orice animal care are copita despicată şi nu are piciorul complet despărţit, nici nu rumegă, să vă fie necurat; oricine se va atinge de ele va fi necurat.

27. Şi orice merge pe labele sale, între tot felul de animale care merg pe toate cele patru picioare să vă fie necurat;

28. oricine va atinge trupul lor mort va fi necurat până seara. Şi cel care va purta trupul lor mort să-şi spele hainele şi să fie necurat până seara; ele să vă fie necurate.

29. Şi acestea să vă fie necurate dintre târâtoarele care mişunăSau „care se târăsc“ pe pământ: nevăstuica şi şoarecele* de câmp şi şopârla, după felul lor,

30. şi ariciul şi broasca şi şopârla de nisip şi melcul şi cameleonulSau „şopârla ţipătoare şi şopârla mare roşie şi şopârla căţărătoare şi cometul şi cameleonul“; sau „dihorul şi cameleonul şi şopârla şi melcul şi cârtiţa“; unele sunt reptile neidentificate..

31. Acestea vor fi necurate pentru voi dintre toate cele care se târăsc: oricine se va atinge de ele, după ce vor fi murit, să fie necurat până seara.

32. Şi peste orice va cădea ceva din ele, după ce vor fi murit, va fi necurat, orice vas de lemn, sau haină, sau piele, sau sac; orice vas cu care se face vreun lucru să se pună în apă* şi să fie necurat până seara; după aceea va fi curat.

33. Şi orice vas de lut în care va cădea ceva din ele – tot ce va fi în el să fie necurat; şi să-l spargeţi*.

34. Orice hrană care se mănâncă, peste care a venit asemenea apă, să fie necurată; şi orice băutură care se bea dintr-un asemenea vas să fie necurată.

35. Şi orice lucru peste care va cădea din trupul lor mort să fie necurat; cuptor sau vatră, să se dărâme; sunt necurate şi să vă fie necurate.

36. Dar, o fântână sau un puţ în care sunt ape adunate vor fi curate. Dar orice se va atinge de trupul lor mort să fie necurat.

37. Şi dacă va cădea din trupul lor mort peste vreo sămânţă de semănat, care va fi semănată, va fi curată.

38. Dar dacă se va pune apă peste sămânţă şi va cădea din trupul lui mort peste ea, să vă fie necurată.

39. Şi orice animal care este de mâncare pentru tine, dacă moare, atunci cel care se atinge de trupul lui mort să fie necurat până seara.

40. Şi cel* care va mânca din trupul lui mort să-şi spele hainele şi să fie necurat până seara: tot aşa şi cel care va purta trupul lui mort să-şi spele hainele şi să fie necurat până seara.

41. Şi orice târâtoare care se târăşte* pe pământ să vă fie urâciune; să nu se mănânce.

42. Şi tot ce se târăşte pe pântece şi tot ce merge pe toate cele patru picioare şi tot ce are multe picioare, orice târâtoare care mişună pe pământ – pe acestea să nu le mâncaţi, pentru că sunt urâciune.

43. Nu vă faceţi sufletele urâcioase* cu vreo târâtoare care se târăşte şi nu vă întinaţi cu ele ca să vă faceţi necuraţi prin ele.

44. Pentru că Eu* sunt Domnul Dumnezeul vostru: deci sfinţiţi-vă şi fiţi* sfinţi, pentru că Eu sunt sfânt; şi să nu vă întinaţi cu nici un fel de târâtoare care se târăşte pe pământ.

45. Pentru că Eu* sunt Domnul care v-am scos din ţara Egiptului, ca să fiu Dumnezeul vostru; voi dar să fiţi sfinţi, pentru că Eu sunt sfânt.

46. Aceasta este legea animalului, şi a păsării, şi a oricărei vietăţi care se mişcă în ape, şi a oricărei făpturi care se târăşte pe pământ:

47. ca să puteţi deosebi* între cele necurate şi cele curate, şi între animalul care se poate mânca şi animalul care nu se poate mânca»“.Traducerea GBV 2001: Copyright © GBV România (www.gbv.ro)