LeviticulSau „A TREIA CARTE A LUI MOISE (MOISE III)“

Capitolul 6

Jertfa pentru vină

1. Şi Domnul a vorbit lui Moise, zicând:

2. „Dacă cineva va păcătui şi va face vreo necredincioşie* împotriva Domnului, şi va tăgădui* aproapelui său într-un lucru încredinţat sau lăsat* în mâna lui sau furat, sau l-a înşelat* pe aproapele său,

3. sau a găsit* un lucru pierdut şi-l va tăgădui, şi va jura strâmb* în ceva din tot ce face omul, păcătuind prin ele,

4. atunci va fi aşa: dacă a păcătuit şi este vinovat, va întoarce* ce a furat şi lucrul cu care a înşelat, sau lucrul încredinţat, care a fost lăsat la el, sau lucrul pierdut pe care l-a găsit,

5. sau orice lucru pentru care a jurat strâmb; şi să plătească* preţul întreg şi să adauge a cincea parte la el şi să-l dea aceluia al căruia este, în ziua jertfei lui pentru vină.

6. Şi să aducă preotului, pentru Domnul, jertfa lui pentru vină, un berbec* fără cusur din turmă, după preţuirea ta, ca jertfă pentru vină.

7. Şi preotul să facă ispăşire* pentru el înaintea Domnului; şi i se va ierta*, oricare ar fi greşeala pe care a făcut-o, în care a fost vinovat“.

Legea arderii de tot

8. În unele traduceri, Cap. 6 începe aiciŞi Domnul a vorbit lui Moise, zicând:

9. „Porunceşte lui Aaron şi fiilor lui, zicând: «Aceasta este legea arderii de tot: arderea de tot să fie pe vatra de pe altar toată noaptea până dimineaţa; şi focul* altarului să ardă mereu deasupra lui.

10. Şi preotul să se îmbrace* cu haina lui de in şi să pună pantalonii de in pe carnea lui şi să ridice cenuşa în care focul a mistuit arderea de tot pe altar şi s-o verse* lângă altar.

11. Şi să se dezbrace* de hainele lui şi să se îmbrace cu alte haine şi să scoată cenuşa afară din tabără, la un loc* curat.

12. Şi focul de pe altar să ardă mereu pe el: să nu se stingă; şi preotul să ardă lemne pe el în toate dimineţile şi să aşeze arderea de tot pe ele; şi să ardă deasupra grăsimea jertfelor* de pace.

13. Focul să ardă mereu pe altar: să nu se stingă.

Legea darului de mâncare

14. Şi aceasta este legea darului* de mâncare: fiii lui Aaron să-l aducă înaintea Domnului, înaintea altarului.

15. Şi să iaSă ia prin ridicare din el un pumn din floarea făinii darului de mâncare şi din untdelemnul lui şi toată tămâia care este deasupra darului de mâncare şi să le ardă pe altar, ca mireasma* plăcută, amintire a sa pentru Domnul.

16. Iar ce va rămâne* din el să mănânce Aaron şi fiii săi; să se mănânce fără aluat într-un loc* sfânt; s-o mănânce în curtea cortului întâlnirii.

17. Să nu fie coaptă cu aluat*. Am dat-o* ca parte a lor din jertfele Mele prin foc; este preasfântă*, ca jertfa pentru păcat şi ca jertfa pentru vină.

18. Toată* partea bărbătească dintre fiii lui Aaron să mănânce din ea. Este o rânduială* pentru totdeauna, în generaţiile voastre, partea lor din jertfele prin foc ale Domnului. OriceSau „Oricine“ se va atinge* de ele să fie sfânt»“.

Darul preotului

19. Şi Domnul a vorbit lui Moise, zicând:

20. „Acesta este darul* lui Aaron şi al fiilor săi, pe care să-l aducă ei Domnului în ziua când va fi el uns: a zecea parte din efă* de floare a făinii ca dar de mâncare neîncetat, jumătate din ea dimineaţa şi jumătate din ea seara.

21. S-o pregătească în tigaie*, cu untdelemn: s-o aduci amestecată cu untdelemn; să aduci bucăţile coapte din darul de mâncare, ca mireasmă plăcută Domnului.

22. Şi preotul dintre fiii lui, care va fi uns* în locul lui, să-l pregătească. Este o rânduială pentru totdeauna: va fi ars* tot pentru Domnul.

23. Şi orice dar de mâncare al preotului să se ardă tot: să nu se mănânce“.

Legea jertfei pentru păcat

24. Şi Domnul a vorbit lui Moise, zicând:

25. „Vorbeşte lui Aaron şi fiilor săi, zicând: «Aceasta este legea jertfei* pentru păcat: în locul* unde se înjunghie arderea de tot să se înjunghie jertfa pentru păcat înaintea Domnului: este preasfântă*.

26. S-o mănânce preotul* care o aduce pentru păcat; să se mănânce într-un loc* sfânt, în curtea cortului întâlnirii.

27. Orice se va atinge* de carnea ei să fie sfânt; şi dacă se va stropi din sângele ei pe vreo haină, partea stropită s-o speli într-un loc sfânt.

28. Şi vasul de lut în care s-a fiert să se spargă*; şi dacă s-a fiert într-un vas de aramă, să se frece şi să se spele cu apă.

29. Toată partea bărbătească* dintre preoţi să mănânce din ea: este preasfântă.

30. Şi orice jertfă* pentru păcat din al cărei sânge s-a adus în cortul* întâlnirii spre a face ispăşire în sfântul locaş să nu se mănânce: să se ardă* cu foc.Traducerea GBV 2001: Copyright © GBV România (www.gbv.ro)