LeviticulSau „A TREIA CARTE A LUI MOISE (MOISE III)“

Capitolul 5

Jertfa pentru vină

1. Şi dacă va păcătui cineva, auzind glasul unui jurământ* şi fiind martor, fie că a văzut sau a ştiut, dacă nu va spune, atunci îşi va purta* nelegiuirea.

2. Sau dacă se va atinge* cineva de un lucru necurat, fie trupul mort al unei vieţuitoare necurate, fie trupul mort al unui animal necurat, fie trupul mort al unei târâtoare necurate, şi lucrul acesta va fi ascuns de el, va fi necurat şi vinovat.

3. Sau dacă se va atinge de necurăţia* unui om, oricare ar fi necurăţia lui prin care este necurat, şi lucrul acesta va fi ascuns de el, când o va şti, va fi vinovat.

4. Sau dacă va jura cineva, rostind nechibzuit* cu buzele, ca să facă rău* sau ca să facă bine*, în orice rosteşte omul în mod nechibzuit cu jurământ, şi este ascuns de el, când va şti, va fi vinovat într-una dintre acestea.

5. Şi va fi aşa: când va fi vinovat într-una dintre acestea, va mărturisi* în ce a păcătuit.

6. Şi va aduce Domnului jertfa sa pentru vină pentru păcatul său prin care a păcătuit, o parte femeiască* din turmă, o oaie sau o iadă, ca jertfă pentru păcat; şi preotul va face ispăşire pentru el, pentru păcatul lui.

7. Şi dacă nu-i va da mâna* pentru o oaieOaie sau capră, atunci să aducă Domnului, pentru vina păcatului său prin care a păcătuit, două turturele* sau doi pui de porumbel: unul ca jertfă pentru păcat şi celălalt ca ardere de tot.

8. Şi să le aducă la preot, care să prezinte întâi ce este pentru jertfa pentru păcat. Şi să-i rupă*, cu unghia, capul de la gât, dar să nu-l despartă.

9. Şi să stropească pe peretele altarului din sângele jertfei pentru păcat, iar celălalt* sânge să se stoarcă la piciorul altarului: este o jertfă pentru păcat.

10. Şi pe celălalt să-l aducă ardere de tot după rânduială*. Şi preotul să facă ispăşire* pentru el, pentru păcatul său prin care a păcătuit; şi i se va ierta.

11. Dar dacă nu-i va da mâna* pentru două turturele sau doi pui de porumbel, atunci va aduce ca dar al lui, pentru ceea ce a păcătuit, a zecea parte din efă de floare a făinii, ca jertfă pentru păcat: să nu pună untdelemn* pe ea, nici să nu pună tămâie peste ea, pentru că este o jertfă pentru păcat.

12. Şi s-o aducă la preot şi preotul să ia din ea un pumn al său plin, ca amintire* a ei, şi s-o ardă pe altar, pe jertfele* prin foc ale Domnului: este o jertfă pentru păcat.

13. Şi preotul să facă ispăşire* pentru el, pentru păcatul prin care a păcătuit în vreuna* dintre acestea; şi i se va ierta; şi ce rămâne va fi* al preotului, ca şi darul de mâncare»“.

Vina faţă de lucrurile sfinte

14. Şi Domnul a vorbit lui Moise, zicând:

15. „Dacă cineva* va lucra cu necredincioşie şi va păcătui* din greşealăSau „din neştiinţă“, „din neatenţie“ în lucrurile sfinte ale Domnului, atunci să aducă Domnului jertfa lui pentru vină*, un berbec* fără cusur din turmă, după preţuirea ta, în sicli de argint, după siclul* sfântului locaş, ca jertfă pentru vină.

16. Şi, pentru ceea ce a păcătuit luând din lucrul sfânt, să plătească şi să adauge* a cincea parte la ea şi s-o dea preotului; şi preotul va face ispăşire* pentru el cu berbecul jertfei pentru vină; şi i se va ierta.

17. Şi dacă va păcătui cineva şi va face împotriva vreuneia dintre toate poruncile* Domnului lucruri care nu trebuie făcute, şi nu ştie*, totuşi este vinovat* şi îşi va purta nelegiuirea.

18. Şi să aducă preotului un berbec* fără cusur din turmă, după preţuirea ta, ca jertfă pentru vinăSau „după preţuirea ta a vinei“: şi preotul să facă ispăşire* pentru el, pentru greşeala lui prin care a păcătuit din greşealăSau „din neştiinţă“, „din neatenţie“ şi n-a ştiut; şi i se va ierta.

19. Este o jertfă pentru vină: el s-a făcut vinovat negreşit împotriva Domnului“.Traducerea GBV 2001: Copyright © GBV România (www.gbv.ro)