Estera

Capitolul 9

Răzbunarea iudeilor

1. Şi în a douăsprezecea* lună, adică luna Adar, în a treisprezecea zi a ei, când* porunca împăratului şi hotărârea lui urmau să se aducă la îndeplinire, în ziua când vrăjmaşii iudeilor speraseră să stăpânească peste ei (dar s-a întâmplat dimpotrivă, că ei, iudeii, au stăpânit* asupra celor care îi urau),

2. iudeii s-au adunat* în cetăţile lor, în toate provinciile împăratului Ahaşveroş, ca să pună mâna pe cei care căutau* să le facă rău. Şi nimeni n-a putut să le stea înainte, pentru că frica* de ei căzuse peste toate popoarele.

3. Şi toate căpeteniile provinciilor şi satrapii şi guvernatorii şi cei care făceau treburile împăratului au ajutat pe iudei, pentru că frica de Mardoheu căzuse peste ei.

4. Pentru că Mardoheu era mare în casa împăratului şi faima lui se răspândise în toate provinciile, pentru că omul Mardoheu devenea din ce în ce mai mare*.

5. Şi iudeii au lovit pe toţi vrăjmaşii lor cu lovitură de sabie şi de măcel şi de nimicire şi au făcut ce au vrut cu cei care îi urau.

6. Şi, în capitala Susa*, iudeii au ucis şi au nimicit cinci sute de bărbaţi.

7. Şi au ucis pe Parşandata şi pe Dalfon şi pe Aspata

8. şi pe Porata şi pe Adalia şi pe Aridata

9. şi pe Parmaşta şi pe Arisai şi pe Aridai şi pe Vaiezata,

10. cei zece* fii ai lui Haman, fiul lui Hamedata, asupritorul iudeilor, dar nu şi-au pus* mâna pe pradă.

11. În ziua aceea a fost adus înaintea împăratului numărul celor ucişi în capitala Susa.

12. Şi împăratul a zis împărătesei Estera: „Iudeii au ucis şi au nimicit cinci sute de bărbaţi în capitala Susa, şi pe cei zece fii ai lui Haman. Ce au făcut în celelalte provincii ale împăratului? Şi care* este rugămintea ta? Spune, şi ea îţi va fi împlinită. Şi care este cererea ta? Şi ea de asemenea ţi se va face“.

13. Şi Estera a zis: „Dacă este plăcut împăratului, să fie îngăduit iudeilor care sunt în Susa să facă şi mâine după* hotărârea de astăzi şi să spânzure pe lemn pe cei zece* fii ai lui Haman“.

14. Şi împăratul a zis: „Aşa să se facă!“ Şi hotărârea s-a dat în Susa. Şi au spânzurat pe cei zece fii ai lui Haman.

15. Şi iudeii care erau în Susa s-au adunat* şi în ziua a paisprezecea a lunii Adar şi au ucis trei sute de bărbaţi în Susa; dar nu şi-au pus* mâna pe pradă.

16. Şi ceilalţi iudei care erau în provinciile împăratului s-au adunat* şi şi-au apărat viaţa şi au avut odihnă din partea vrăjmaşilor lor şi au ucis dintre cei care îi urau şaptezeci şi cinci de mii (dar nu şi-au pus mâna pe pradă),

17. în ziua a treisprezecea a lunii Adar; şi în a paisprezecea zi a ei s-au odihnit şi au făcut din ea zi de ospăţ şi de bucurie.

18. Dar iudeii care erau în Susa s-au adunat în a treisprezecea* zi a lunii şi în a paisprezecea zi a ei; şi în a cincisprezecea zi a ei s-au odihnit şi au făcut din ea zi de ospăţ şi de bucurie.

19. De aceea, iudeii din sate, care locuiesc în cetăţi neîmprejmuite, fac din ziua a paisprezecea a lunii Adar zi de bucurie* şi de ospăţ şi zi bună* şi de trimitere* de porţii de mâncare unii altora.

Sărbătoarea Purim

20. Şi Mardoheu a scris lucrurile acestea şi a trimis scrisori către toţi iudeii care erau în toate provinciile împăratului Ahaşveroş, celor de aproape şi celor de departe,

21. ca să le poruncească să ţinăa ziua a paisprezecea a lunii Adar şi ziua a cincisprezecea a ei, în fiecare an,

22. ca zile în care iudeii au avut odihnă din partea vrăjmaşilor lor şi lună în care durerea lor s-a prefăcut în bucurie* şi jalea lor în zi bună; ca să facă din ele zile de ospăţ şi de bucurie şi de trimitere* de porţii de mâncare unii altora şi de daruri celor săraci*.

23. Şi iudeii au primit să facă ceea ce au început şi ceea ce le-a scris Mardoheu.

24. Pentru că Haman, fiul lui Hamedata agaghitul, asupritorul tuturor iudeilor, uneltise* împotriva iudeilor ca să-i nimicească şi aruncase Pur, adică sorţul, ca să-i zdrobească şi să-i nimicească;

25. şi, când a venit* Estera înaintea împăratului, el a poruncit prin scrisori ca uneltirea lui rea, pe care o făcuse împotriva iudeilor, să se întoarcă asupra capului* său, şi el şi fiii lui să fie spânzuraţi pe lemn;

26. de aceea au numit zilele acestea Purim, de la numele Pur. De aceea, după toate cuvintele scrisorii* acesteia şi pentru ce văzuseră ei în lucrul acesta şi pentru ceea ce li se întâmplase,

27. iudeii au hotărât şi au luat asupra lor şi asupra seminţei lor şi asupra tuturor celor care s-au unit* cu ei să nu neglijeze: să ţinăSă sărbătorească aceste două zile, după scrierea lor şi după timpul lor hotărât, în fiecare an;

28. şi zilele acestea să fie amintite şi să fie ţinute în orice generaţie, în orice familie, în orice provincie şi în orice cetate. Şi zilele acestea de Purim să nu lipsească din mijlocul iudeilor şi să nu se şteargă amintirea lor în sămânţa lor.

29. Şi împărăteasa Estera, fiica* lui Abihail, şi Mardoheu iudeul au scris cu toată autoritatea, ca să întărească această a doua scrisoare* despre Purim.

30. Şi au trimis scrisori către toţi iudeii, în cele o sută douăzeci şi şapte* de provincii ale împărăţiei lui Ahaşveroş, cu cuvinte de pace şi de adevărSau „de credincioşie“,

31. ca să întărească zilele acestea de Purim la timpul lor hotărât, după cum le-a poruncit Mardoheu iudeul şi împărăteasa Estera şi după cum şi le-au hotărât pentru ei şi pentru sămânţa lor, cu ocazia posturilor* şi a strigătului lor.

32. Şi porunca Esterei a întărit aceste cuvinte despre Purim şi acest lucru s-a scris în carte.Traducerea GBV 2001: Copyright © GBV România (www.gbv.ro)