Estera

Capitolul 8

Porunca în favoarea iudeilor

1. În ziua aceea, împăratul Ahaşveroş a dat împărătesei Estera casa lui Haman, vrăjmaşul* iudeilor. Şi Mardoheu a venit înaintea împăratului, pentru că Estera îi spusese ce era* el pentru ea.

2. Şi împăratul şi-a scos inelul* pe care-l luase de la Haman şi i l-a dat lui Mardoheu. Şi Estera a pus pe Mardoheu peste casa lui Haman.

3. Şi Estera a vorbit din nou înaintea împăratului şi a căzut la picioarele lui şi a plâns şi l-a rugat să oprească răul lui Haman agaghitul şi planul său pe care îl făcuse împotriva iudeilor.

4. Şi împăratul a întins* Esterei sceptrul de aur şi Estera s-a ridicat şi a stat înaintea împăratului.

5. Şi a zis: „Dacă este plăcut împăratului şi dacă am căpătat favoare înaintea lui, şi lucrul acesta pare drept împăratului şi eu sunt plăcută în ochii lui, să se scrie ca să se întoarcă* scrisorile făcute de Haman, fiul lui Hamedata agaghitul, pe care el le-a scris cu gând să nimicească pe iudeii care sunt în toate provinciile împăratului.

6. Căci cum aş putea îndura să văd răul care ar veni peste poporul meu? sau cum aş putea îndura să văd nimicirea* neamului meu?“

7. Şi împăratul Ahaşveroş a zis împărătesei Estera şi lui Mardoheu iudeul: „Iată, am dat* Esterei casa lui Haman şi pe el l-au spânzurat pe lemn, pentru că îşi întinsese mâna împotriva iudeilor.

8. Scrieţi deci în folosul iudeilor după cum pare bine în ochii voştri, în numele împăratului, şi pecetluiţi cu inelul împăratului. Pentru că un înscris care este scris în numele împăratului şi pecetluit cu inelul* împăratului nu poate fi desfiinţat“.

9. Atunci cărturarii* împăratului au fost chemaţi în timpul acela, în luna a treia, adică luna Sivan, în a douăzeci şi treia zi a ei, şi s-a scris, după tot ce a poruncit Mardoheu, către iudei şi către satrapi şi către guvernatori şi către căpeteniile provinciilor, care sunt din India* până în Etiopia, o sută douăzeci şi şapte de provincii, fiecărei provincii după* scrierea ei şi fiecărui popor în limba lui, şi către iudei după scrierea lor şi în limba lor.

10. Şi Mardoheu a scris* în numele împăratului Ahaşveroş şi a pecetluit cu inelul împăratului. Şi a trimis scrisori prin mâna alergătorilor, care călăreau pe cai iuţi şi pe catâri crescuţi în herghelii,

11. că împăratul dădea voie iudeilor, în oricare cetate, să se adune* şi să-şi apere viaţa, să nimicească* şi să ucidă şi să facă să piară orice putere a poporului sau a provinciei care i-ar ataca, pe ei, pe copii şi pe femei, şi să le prădeze averile,

12. într-o singură zi*, în toate provinciile împăratului Ahaşveroş, şi anume, în a treisprezecea zi a lunii a douăsprezecea, adică luna Adar.

13. Pentru ca hotărârea* să fie dată în fiecare provincie, o copie a scrisorii a fost adusă la cunoştinţa tuturor popoarelor, astfel ca iudeii să fie gata în ziua aceea să se răzbune pe vrăjmaşii lor.

14. Alergătorii, care călăreau pe cai şi pe catâri, au plecat grăbiţi şi îndemnaţi de porunca împăratului. Şi hotărârea a fost dată în capitala Susa.

15. Şi Mardoheu a ieşit dinaintea împăratului în haină împărătească albastrăSau „violetă“ şi albă şi cu o coroană mare de aur şi cu o mantie de in subţire şi de purpură; şi cetatea Susa* striga de bucurie şi se veselea.

16. Pentru iudei era lumină* şi bucurie şi veselie şi onoare.

17. Şi în fiecare provincie şi în fiecare cetate unde ajungea porunca împăratului şi hotărârea lui era bucurie şi veselie între iudei, ospăţ* şi zi bună. Şi mulţi din popoarele ţării s-au făcut* iudei, pentru că frica* de iudei căzuse peste ei.Traducerea GBV 2001: Copyright © GBV România (www.gbv.ro)