Estera

Capitolul 5

Cererea Esterei

1. Şi a fost aşa: a treia* zi, Estera s-a îmbrăcat cu hainele împărăteşti şi a venit în curtea* interioară a casei împăratului, în dreptul casei împăratului. Şi împăratul şedea pe tronul său împărătesc, în casa împărătească, în faţa intrării casei.

2. Şi a fost aşa: când a văzut împăratul pe împărăteasa Estera stând în curte, ea a căpătat* favoare în ochii săi. Şi împăratul a întins* Esterei sceptrul de aur care era în mâna lui. Şi Estera s-a apropiat şi a atins vârful sceptrului.

3. Şi împăratul i-a spus: „Ce vrei tu, împărăteasă Estera, şi care este cererea ta? Chiar până la jumătate* din împărăţie ţi se va da“.

4. Şi Estera a zis: „Dacă pare bine pentru împărat, să vină astăzi împăratul şi Haman la ospăţul pe care l-am pregătit pentru el“.

5. Şi împăratul a zis: „Aduceţi repede* pe Haman, ca să se facă după cuvântul Esterei“.

Şi împăratul şi Haman au venit la ospăţul pe care-l pregătise Estera.

6. Şi împăratul* a spus Esterei la ospăţul vinului: „Care* este rugămintea ta? Spune, şi ea îţi va fi împlinită. Şi care este cererea ta? Chiar până la jumătate din împărăţie ţi se va da“.

7. Şi Estera a răspuns şi a zis: „Iată rugămintea mea şi cererea mea:

8. dacă am căpătat favoare în ochii împăratului şi dacă este plăcut împăratului să facă după rugămintea mea şi să împlinească cererea mea, să vină împăratul şi Haman la ospăţul* pe care-l voi pregăti pentru ei, şi mâine voi face după cuvântul împăratului“.

Planul lui Haman împotriva lui Mardoheu

9. Şi Haman a ieşit în ziua aceea voios* şi vesel cu inima; dar, când Haman a văzut pe Mardoheu la poarta împăratului, că nu s-a ridicat*, nici nu s-a mişcat pentru el, s-a umplut de mânie împotriva lui Mardoheu.

10. Dar Haman s-a stăpânit* şi a mers acasă; şi a trimis şi a chemat pe prietenii săi şi pe Zereş, soţia sa.

11. Şi Haman le a vorbit despre gloria averii sale şi despre mulţimea* fiilor săi şi despre felul cum îl promovase împăratul şi cum îl înălţase mai presus* de căpeteniile şi slujitorii împăratului.

12. Şi Haman a zis: „Da, Estera, împărăteasa, n-a lăsat pe nimeni să intre cu împăratul la ospăţul pe care ea l-a pregătit, decât pe mine; şi mâine de asemenea sunt invitat la ea cu împăratul.

13. Dar toate acestea nu-mi vor folosi la nimic atât timp cât îl voi vedea pe Mardoheu, iudeul, şezând la poarta împăratului“.

14. Atunci Zereş, soţia sa, şi toţi prietenii săi i-au spus: „Să se facă* un lemn înalt de cincizeci de coţiAproximativ 23 de metri şi mâine vorbeşte* împăratului ca Mardoheu să fie spânzurat pe el; apoi mergi voios cu împăratul la ospăţ“. Şi lucrul acesta a plăcut lui Haman; şi a pus să fie făcut lemnul*.Traducerea GBV 2001: Copyright © GBV România (www.gbv.ro)