Cântarea Cântărilor

Capitolul 6

Frumuseţea miresei

1. Unde s-a dus preaiubitul tău, tu, cea mai frumoasă dintre femei? Încotro s-a îndreptat preaiubitul tău? Şi îl vom căuta cu tine.

2. Preaiubitul meu a coborât în grădina lui, la straturile de miresme, să pască turma în grădini şi să culeagă crini.

3. ✡ Eu* sunt a preaiubitului meu şi preaiubitul meu este al meu. El îşi paşte turma printre crini.

4. Ce frumoasă eşti, iubita mea, ca Tirţa*, plăcută ca Ierusalimul*, cumplită* ca cetele cu steaguri!

5. Întoarce-ţi ochii de la mine, pentru că mă copleşesc! Părul tău este ca* o turmă de capre pe povârnişurile Galaadului.

6. Dinţii* tăi sunt ca o turmă de oi care se suie din scăldătoare; toate au gemeni şi nu este nici una sterilă printre ele.

7. Ca* o bucată de rodie sunt obrajii tăi sub vălul tău.

8. Sunt şaizeci de împărătese* şi optzeci de ţiitoare şi fecioare* fără număr,

9. dar porumbiţa mea, desăvârşita mea, este unică; ea este singură la mama ei, ea este aleasa celei care a născut-o. Fetele* au văzut-o şi au numit-o fericită; la fel împărătesele şi ţiitoarele, şi au lăudat-o:

10. ✡ Cine este aceasta care se iveşte ca zorile, frumoasă ca luna*, curată ca soarele*, cumplită* ca cetele cu steaguri?

11. Am coborât în grădina de nuci, să văd verdeaţa din vale, să văd dacă a înmugurit* viţa, dacă au înflorit rodiile*.

12. Fără să-mi dau seama, sufletul meu m-a dus la carele poporului meu binevoitor.

13. ✸ Întoarce-te, întoarce-te, o, Sulamita„Sulamita“ este forma feminină a numelui „Solomon“ „Cea paşnică“ „Cea care a găsit pace“! Întoarce-te, întoarce-te, ca să te privim! – Ce vreţi să vedeţi la Sulamita? – Ca şi cum ar fi dansul* a două ceteSau „Mahanaim“*.Traducerea GBV 2001: Copyright © GBV România (www.gbv.ro)