Cartea întâi a cronicilorSau „ÎNTÂIA PARALIPOMENE“ în Septuaginta (traducerea V. T. din ebraică în greacă, din anul 280 î.H.); în original, 1 Cronici şi 2 Cronici formau o singură carte“

Capitolul 28

David înfăţişează poporului pe Solomon

1. Şi David a adunat la Ierusalim toate căpeteniile lui Israel, căpeteniile seminţiilor* şi căpeteniile cetelor* care slujeau împăratului şi căpeteniile peste mii şi căpeteniile peste sute şi căpeteniile* peste toată averea şi peste toate turmele împăratului, şi pe fiii săi împreună cu famenii, şi pe bărbaţii puternici şi pe toţi bărbaţii* viteji.

2. Şi David, împăratul, a stat în picioare şi a zis: „Ascultaţi-mă, fraţii mei şi poporul meu! A fost în inima* mea să construiesc o casă de odihnă pentru chivotul legământului Domnului şi pentru aşternutul* picioarelor Dumnezeului nostru; şi am făcut pregătiri pentru construire.

3. Dar Dumnezeu mi-a zis: «Să nu construieşti* tu o casă Numelui Meu, pentru că eşti om de război şi ai vărsat* sânge».

4. Domnul Dumnezeul lui Israel m a ales* pe mine din toată casa tatălui meu, ca să fiu împărat peste Israel pentru totdeauna; pentru că pe Iuda* l-a ales conducător, şi din casa lui Iuda, casa* tatălui meu, şi dintre* fiii tatălui meu a găsit plăcere în mine, ca să mă facă împărat peste tot Israelul.

5. Şi dintre* toţi fiii mei (pentru că Domnul mi-a dat mulţi fii) a ales pe Solomon*, fiul meu, ca să şadă pe tronul împărăţiei Domnului, peste Israel.

6. Şi mi-a zis: «Solomon*, fiul tău, va construi casa Mea şi curţile Mele, pentru că Mi l-am ales fiu; şi Eu îi voi fi Tată.

7. Şi voi întări împărăţia lui pentru totdeauna, dacă va fi* statornic să împlinească poruncile Mele şi judecăţile Mele, ca în ziua aceasta».

8. Şi acum, în ochii întregului Israel – adunarea Domnului – şi în auzul Dumnezeului nostru: păziţi şi căutaţi toate poruncile Domnului Dumnezeului vostru, ca să stăpâniţi ţara cea bună, şi s-o lăsaţi moştenire fiilor voştri după voi, pentru totdeauna.

9. Şi tu, Solomon, fiul meu, cunoaşte* pe Dumnezeul părintelui tău şi slujeşte-I* cu inimă întreagă şi cu suflet binevoitor; pentru că Domnul cercetează* toate inimile şi înţelege toate întocmirile gândurilor. Dacă-L vei căuta*, El va fi găsit de tine; dar, dacă-L vei părăsi, şi El te va lepăda pentru totdeauna.

10. Ia seama acum că Domnul te-a ales ca să construieşti o casă pentru locaşul sfânt. Fii tare* şi lucrează!“

David dă lui Solomon ce a strâns

11. Şi David a dat* lui Solomon, fiul său, modelul pridvorului* templului şi al caselor sale, şi al vistieriilor sale, şi al camerelor sale de sus, şi al camerelor sale dinăuntru, şi al casei* scaunului îndurării

12. şi modelul a tot ce era în el, prin Duhul, pentru curţile casei Domnului şi pentru toate camerele de jur-împrejur, pentru vistieriile* casei lui Dumnezeu, şi pentru vistieriile lucrurilor închinate,

13. şi pentru cetele preoţilor* şi ale leviţilor*, şi pentru toată lucrarea slujbei casei Domnului, şi pentru toate uneltele de slujbă în casa Domnului –

14. şi aur, după greutate, pentru cele de aur, pentru toate uneltele fiecărui fel de slujbă; şi argint pentru toate uneltele de argint, după greutate, pentru toate uneltele fiecărui fel de slujbă;

15. şi greutatea sfeşnicelor de aur* şi a candelelor de aur, după greutatea fiecărui sfeşnic şi a candelelor lui; şi argint pentru sfeşnicele de argint, după greutate, pentru sfeşnic şi pentru candelele lui, după întrebuinţarea fiecărui sfeşnic;

16. şi aur, după greutate, pentru mesele pâinilor pentru punerea înainte, pentru fiecare masă; şi argint pentru mesele de argint;

17. şi aur curat pentru furculiţe şi farfurii adânciVase pentru sângele stropirii şi urcioare; şi pentru lighenuşeleUn fel de vas cu capac, menţionat numai aici şi în Ezra 1.10; 8.27 de aur, după greutate, pentru fiecare lighenuş; şi argint pentru lighenuşele de argint, după greutate, pentru fiecare lighenuş;

18. şi, pentru altarul tămâiei*, aur curat, după greutate; şi modelul carului heruvimilor* de aur, care întindeau aripile lor şi acopereau chivotul legământului Domnului.

19. „Totul“, a zis David, „toate lucrările* modelului, m-a făcut Domnul să le pricep în scris, prin mâna Lui peste mine“.

20. Şi David a zis lui Solomon, fiul său: „Fii tare* şi curajos şi lucrează; nu te teme şi nu te înspăimânta, pentru că Domnul Dumnezeul meu este cu tine. El nu te va lăsa*, nici nu te va părăsi, până nu se va termina toată lucrarea pentru slujba casei Domnului.

21. Şi iată aici cetele* preoţilor şi ale leviţilor pentru toată slujba casei lui Dumnezeu; şi cu tine sunt, pentru toată lucrarea, tot felul de oameni binevoitori* şi iscusiţi în tot felul de lucrări; şi căpeteniile şi tot poporul sunt în totul la cuvântul tău“.Traducerea GBV 2001: Copyright © GBV România (www.gbv.ro)