Cartea întâi a cronicilorSau „ÎNTÂIA PARALIPOMENE“ în Septuaginta (traducerea V. T. din ebraică în greacă, din anul 280 î.H.); în original, 1 Cronici şi 2 Cronici formau o singură carte“

Capitolul 18

Biruinţele lui David

1. Şi a fost aşa: după aceasta, David a bătut* pe filisteni şi i-a supus şi a luat Gatul şi cetăţile sale din mâna filistenilor.

2. Şi a bătut pe Moab şi moabiţii au ajuns slujitorii lui David şi au plătit tributSau „au adus daruri“.

3. Şi David a bătut pe Hadarezer, împăratul din Ţoba, la Hamat, pe când acela se ducea să-şi aşeze stăpânirea la râul Eufrat.

4. Şi David i-a luat o mie de care şi şapte mii* de călăreţi şi douăzeci de mii de oameni pedeştri. Şi David a tăiat tendoanele tuturor cailor pentru care, dar a păstrat dintre ei pentru o sută de care.

5. Şi sirieniiAramei* din Damasc au venit ca să ajute pe Hadarezer, împăratul din Ţoba; şi David a lovit dintre sirieni douăzeci şi două de mii de oameni.

6. Şi David a pus străji în SiriaEbr. „Aram“ Damascului şi sirienii au ajuns slujitorii lui David şi au plătit tributSau „au adus daruri“. Şi Domnul ocrotea pe David oriunde se ducea.

7. Şi David a luat scuturile de aur care erau pe slujitorii lui Hadarezer şi le-a adus la Ierusalim.

8. Şi din Tibhat şi din Cun, cetăţi ale lui Hadarezer*, David a luat foarte multă aramă. Din ea a făcut* Solomon marea de aramă şi stâlpii şi vasele de aramă.

9. Şi Tohu*, împăratul Hamatului, a auzit că David bătuse toată oştirea lui Hadarezer, împăratul din Ţoba,

10. şi a trimis pe Hadoram, fiul său, la împăratul David, să-l întrebe de paceSau „de sănătate“ şi să-l binecuvânteze, pentru că s-a luptat cu Hadarezer şi l-a bătut; pentru că Tohu era în război cu Hadarezer; şi avea cu el tot felul de vase de aur şi de argint şi de aramă.

11. Şi pe acestea împăratul David le a închinat Domnului, cu argintul şi cu aurul pe care-l luase de la toate naţiunile: de la Edom şi de la Moab şi de la fiii lui Amon* şi de la filisteni* şi de la Amalec*.

12. Şi Abişai*, fiul Ţeruiei, a bătut* în Valea Sării optsprezece mii din Edom.

13. Şi a pus străji în Edom şi toţi edomiţii au ajuns slujitorii lui David. Şi Domnul ocrotea* pe David oriunde se ducea.

14. Şi David a împărăţit peste tot Israelul şi făcea judecată şi dreptate întregului său popor.

15. Şi Ioab*, fiul Ţeruiei, era peste oştire; şi Iosafat, fiul lui Ahilud, era cronicar.

16. Şi Ţadoc, fiul lui Ahitub, şi Abimelec, fiul lui Abiatar, erau preoţi; şi Şavşa era scriitorSau „secretar“;

17. şi Benaia*, fiul lui Iehoiada, era peste cheretiţi şi peletiţi; şi fiii lui David erau cei dintâi la îndemâna împăratului.Traducerea GBV 2001: Copyright © GBV România (www.gbv.ro)