Cartea întâi a cronicilorSau „ÎNTÂIA PARALIPOMENE“ în Septuaginta (traducerea V. T. din ebraică în greacă, din anul 280 î.H.); în original, 1 Cronici şi 2 Cronici formau o singură carte“

Capitolul 14

David şi familia lui

1. Şi Hiram*, împăratul Tirului, a trimis soli la David, şi lemn de cedru, şi pietrari, şi tâmplari, ca să-i construiască o casă.

2. Şi David a cunoscut că Domnul îl întărise împărat peste Israel, pentru că împărăţia sa era foarte înălţată*, datorită poporului Său Israel.

3. Şi David şi-a mai luat soţii în Ierusalim şi David a mai născut fii şi fiice.

4. Şi acestea sunt numele* fiilor săi, care i s-au născut la Ierusalim: Şamua şi Şobab, Natan şi Solomon

5. şi Ibhar şi Elişua şi Elpelet

6. şi Noga şi Nefeg şi Iafia

7. şi Elişama şi Beeliada* şi Elifelet.

David învinge pe filisteni

8. Şi filistenii au auzit că David fusese uns* împărat peste tot Israelul şi toţi filistenii s-au suit să-l caute pe David. Şi David a auzit şi le-a ieşit în întâmpinare.

9. Şi filistenii au venit şi s-au răspândit* în Valea Refaim.

10. Şi David L-a întrebat* pe Dumnezeu, zicând: „Să mă sui împotriva filistenilor, şi îi vei da în mâna mea?“ Şi Domnul i-a zis: „Suie-te! şi-i voi da în mâna ta“.

11. Şi s-au suit la Baal-PeraţimStăpânul rupturilor; şi David i-a bătut acolo. Şi David a zis: „Dumnezeu a rupt pe vrăjmaşii mei prin mâna mea, ca o rupere de ape. De aceea au pus numele locului aceluia: Baal-Peraţim.

12. Şi şi-au lăsat acolo dumnezeii lor şi David a poruncit şi au fost arşi cu foc.

13. Şi filistenii s-au răspândit* din nou în vale.

14. Şi David a întrebat din nou pe Dumnezeu. Şi Dumnezeu i-a zis: „Nu te sui după ei; întoarce-te în jurul lor şi mergi* asupra lor în dreptul duzilor.

15. Şi va fi aşa: când vei auzi un foşnet de paşi în vârful duzilor, atunci să ieşi la luptă, pentru că Dumnezeu a ieşit înaintea ta, ca să bată tabăraSau „oştirea“ filistenilor“.

16. Şi David a făcut cum îi poruncise Dumnezeu şi au bătut tabăra filistenilor de la Gabaon* până la Ghezer.

17. Şi faima* lui David s-a răspândit în toate ţările; şi Domnul a pus teama* de el peste toate naţiunile.Traducerea GBV 2001: Copyright © GBV România (www.gbv.ro)