Cartea întâi a cronicilorSau „ÎNTÂIA PARALIPOMENE“ în Septuaginta (traducerea V. T. din ebraică în greacă, din anul 280 î.H.); în original, 1 Cronici şi 2 Cronici formau o singură carte“

Capitolul 10

Moartea lui Saul şi a lui Ionatan

1. Şi filistenii* s-au luptat cu Israel, şi bărbaţii lui Israel au fugit dinaintea filistenilor şi au căzut ucişi pe Muntele Ghilboa.

2. Şi filistenii au urmărit de aproape pe Saul şi pe fiii lui, şi filistenii au lovit pe Ionatan*, şi pe Abinadab, şi pe Malchi-Şua, fiii lui Saul.

3. Şi lupta s-a îndârjit în jurul lui Saul şi l-au ajuns arcaşii şi a fost rănitSau „îngrozit“ de arcaşi.

4. Şi Saul a zis purtătorului său de arme: „Trage-ţi sabia şi străpunge-mă cu ea, ca să nu vină aceşti necircumcişi şi să-şi bată joc de mine“. Dar purtătorul său de arme n-a vrut, pentru că se temea mult. Atunci Saul a luat sabia şi s-a aruncat în ea.

5. Şi purtătorul său de arme, când a văzut că Saul era mort, s-a aruncat şi el în sabia lui şi a murit.

6. Şi Saul a murit, şi cei trei fii ai săi; şi toată casa lui a murit împreună.

7. Şi toţi bărbaţii lui Israel, care erau în vale, au văzut că Saul şi fiii săi au fugit şi că au murit; şi au părăsit cetăţile lor şi au fugit. Şi filistenii au venit şi au locuit în ele.

8. Şi a fost aşa: a doua zi, filistenii au venit ca să dezbrace pe cei ucişi şi au găsit pe Saul şi pe fiii săi căzuţi pe Muntele Ghilboa.

9. Şi l-au dezbrăcat şi i-au luat capul şi armele şi au trimis în ţara filistenilor de jur-împrejur, ca să dea de ştire idolilor lor şi poporului.

10. Şi i-au pus* armele în casa dumnezeilor lor şi i-au pironit capul în casa lui Dagon.

11. Şi toţi din Iabes-Galaad au auzit tot ce făcuseră filistenii lui Saul.

12. Şi toţi bărbaţii viteji s-au ridicat şi au luat trupul lui Saul şi trupurile fiilor săi şi le-au adus la Iabes; şi au înmormântat oasele lor sub stejarul din Iabes şi au postit şapte zile.

13. Şi Saul a murit pentru necredincioşia lui, pe care o săvârşise împotriva Domnului, din cauza cuvântului Domnului pe care nu l-a păzit* şi pentru că întrebase* pe una care chema duhurile morţilor, ca să ceară sfat,

14. şi nu L-a întrebat pe Domnul; de aceea l-a omorât şi a dat* împărăţia luiLit. „a mutat împărăţia asupra lui“ David, fiul lui Isai.Traducerea GBV 2001: Copyright © GBV România (www.gbv.ro)