Epistola către Tit

Capitolul 3

Îndrumări şi înştiinţări

1. Aminteşte-le să* fie supuşi conducătorilor şiUnele ms. omit autorităţilor, să* fie ascultători, să fie gata pentru orice lucrare bună,

2. să* nu vorbească de rău pe nimeni, să nu fie certăreţi*, să fie îngăduitori*, arătând toată blândeţea faţă de toţi oamenii.

3. Pentru că şi noi eram* altădată fără minte, neascultători, rătăciţi, robiţi diferitelor pofte şi plăceri, trăind în răutate şi în invidie, vrednici de a fi urâţi şi urându-ne unii pe alţii.

4. Dar, când s-a arătat bunătatea* şi dragostea de oameni a lui Dumnezeu*, Mântuitorul nostru,

5. El ne-a mântuit, nu* pentru fapte, împlinite în dreptate, pe care le-am făcut noi, ci după propria Sa îndurare, prin spălarea* naşterii din nouLit. „renaşterii“; regenerării şi prin înnoirea Duhului Sfânt,

6. pe care L-a* turnat din belşug peste noi, prin Isus Hristos, Mântuitorul nostru,

7. pentru ca*, îndreptăţiţi prin harul Său, să devenim* moştenitori ai vieţii eterne potrivit speranţeiSau „moştenitori potrivit speranţei vieţii eterne“*.

8. Cuvântul este vrednic de încredere* şi vreau ca tu să insişti asupra acestor lucruri, încât cei care L-au crezut pe Dumnezeu să aibă grijă să fie cei dintâi* în fapte bune. Acestea sunt bune şi de folos oamenilor.

9. Dar fereşte-te de* întrebări nechibzuite şi de genealogii şi de controverse şi de certuri privitoare la lege, pentru că* sunt nefolositoare şi zadarnice.

10. Respinge-l* pe omul rătăcitLit. „eretic“, după* prima şi a doua mustrare,

11. ştiind că unul ca acesta este stricat şi păcătuieşte, condamnându-se singur*.

12. Când voi trimite la tine pe Artema sau pe Tihic*, străduieşte-te să vii la mine, la Nicopole, pentru că acolo m-am hotărât să iernez.

13. Ai grijă cu sârguinţă de Zena, învăţătorul legii, şi de Apolo*, ca să nu le lipsească nimic pentru călătorie.

14. Şi să înveţe şi ai noştri să dea atenţie lucrărilor bune pentru trebuinţele neapărate, ca să nu* fie neroditori.

15. Toţi cei care sunt cu mine te salută. Salută pe cei care ne iubesc în credinţă. Harul fie cu voi toţi! AminUnele ms. omit.Traducerea GBV 2001: Copyright © GBV România (www.gbv.ro)