Epistola către Romani

Capitolul 16

Saluturi pentru sfinţi

1. Şi vă recomand pe Fivi, sora noastră, care este slujitoare a adunării din Chencrea*,

2. ca s-o* primiţi în Domnul, într-un mod vrednic de sfinţi, şi s-o ajutaţi în orice lucru în care ar avea nevoie de voi; pentru că şi ea a fost un ajutor multora şi mie însumi.

3. Salutaţi pe PriscaUnele ms. „Priscila“* şi pe Acuila, împreună-lucrătorii mei în Hristos Isus

4. (care, pentru viaţa mea, şi-au pusSau „riscat“ capulLit. „gâtul“; cărora le mulţumesc nu numai eu, ci şi toate adunările naţiunilor),

5. precum şi adunarea* din casa lor. Salutaţi pe Epenet, preaiubitul meu, care este cel dintâi rod* al AsieiUnele ms. „Ahaiei“ pentru Hristos.

6. Salutaţi pe Maria, care s-a ostenit mult pentru voiUnele ms. „noi“.

7. Salutaţi pe Andronic şi pe Iunia, rudele mele şi împreună-întemniţaţi cu mine, care sunt vestiţi între apostoli, care au* şi fost în Hristos mai înainte de mine.

8. Salutaţi pe Ampliat, preaiubitul meu în Domnul.

9. Salutaţi pe Urban, împreună-lucrătorul nostru în Hristos, şi pe Stache, preaiubitul meu.

10. Salutaţi pe Apele, cel încercatSau „aprobat“ în Hristos. Salutaţi pe cei dintre ai lui Aristobul.

11. Salutaţi pe Ierodion, ruda mea. Salutaţi pe cei ai lui Narcis, care sunt în Domnul.

12. Salutaţi pe Trifena şi pe Trifosa, care se ostenesc în Domnul. Salutaţi pe Persida, preaiubita, care s-a ostenit mult în Domnul.

13. Salutaţi pe Ruf, cel ales* în Domnul, şi pe mama lui şi a mea.

14. Salutaţi pe Asincrit, pe Flegon, pe Hermes, pe Patroba, pe Herma şi pe fraţii care sunt împreună cu ei.

15. Salutaţi pe Filolog şi pe Iulia, pe Nereu şi pe sora lui şi pe Olimpa şi pe toţi sfinţii care sunt împreună cu ei.

16. Salutaţi-vă* unii pe alţii cu o sărutare sfântă. ToateUnele ms. omit adunările lui Hristos vă salută.

17. Dar vă îndemn, fraţilor, să luaţi seamaSau „să aveţi ochiul“ la cei care* fac dezbinări şi prilejuri de poticnire împotriva învăţăturii pe care aţi primit-o; şi depărtaţi-vă* de ei.

18. Pentru că unii ca aceştia nu slujescSlujire de rob Domnului nostruUnele ms. ad. „Isus“ Hristos, ci pântecelui* lor; şi, prin* cuvinte dulci şi vorbiri frumoase, amăgesc inimile celor fără răutate.

19. Pentru că vestea despre ascultarea* voastră a ajuns la toţi. Mă bucur deci de voi, dar doresc să fiţi înţelepţi* faţă de bine şi simpli în ce priveşte răul.

20. Iar Dumnezeul* păcii va* zdrobi în curând pe Satan sub picioarele voastre. Harul* Domnului nostru Isus Hristos fie cu voi. AminUnele ms. omit „Amin“; alte ms. omit „Harul Domnului nostru Isus Hristos fie cu voi. Amin“.

Încheiere şi adorare

21. Vă salută Timotei*, cel împreună-lucrător cu mine, şi Luciu*, şi Iason*, şi Sosipater*, rudele mele.

22. Vă salut în Domnul eu, Terţiu, care am scris epistola aceasta.

23. Vă salută Gaiu*, gazda mea şi a întregii adunări. Vă salută Erast*, administratorul cetăţii, şi fratele Cuart.

24. Harul Domnului nostru Isus Hristos fie cu voi toţi. Amin. Unele ms. omit versetul 24; alte ms. omit versetele 25-27 – vezi adn. de la 14.23

25. Iar Aceluia* care poate să vă întărească, după* Evanghelia mea şi predicarea lui Isus Hristos, potrivit cu* descoperirea tainei ţinute* ascunsă timp de veacuri,

26. dar* arătată acum şi prin scrieri profetice, potrivit poruncii eternului Dumnezeu, făcută cunoscut tuturor naţiunilor, spre ascultarea* credinţei –

27. singurului* Dumnezeu înţelept, Lui fie glorie, prin Isus Hristos, pentru totdeauna! Amin.Traducerea GBV 2001: Copyright © GBV România (www.gbv.ro)