Evanghelia după Ioan

Capitolul 20

Învierea lui Isus (Mt 28.1-10;Mc 16.1-8;Lc 24.1-12)

1. Şi, în ziua întâi a săptămânii, Maria din Magdala ·a venit dis-de-dimineaţă la mormânt, pe când era încă întuneric, şi ·a văzut piatra luată de pe mormânt.

2. ·A alergat deci şi ·a venit la Simon Petru şi la celălalt* ucenic, pe care-l iubea Isus, şi ·le-a spus: „L-au luat pe Domnul din mormânt şi nu ştim unde L-au pus“.

3. Petru* deci a ieşit, şi celălalt ucenic, şi veneau la mormânt.

4. Şi cei doi alergau împreună şi celălalt ucenic a alergat înainte, mai repede decât Petru şi a ajuns cel dintâi la mormânt.

5. Şi, plecându-se, ·a văzut fâşiile* de pânză pe jos; totuşi nu a intrat.

6. ·A venit deci Simon Petru, urmându-l, şi a intrat în mormânt şi ·a văzut fâşiile de pânză pe jos;

7. şi ştergarul* care era pe capul Lui nu era jos cu fâşiile de pânză, ci la o parte, înfăşurat într-un loc.

8. Atunci deci a intrat şi celălalt ucenic, care a ajuns cel dintâi la mormânt, şi a văzut şi a crezut;

9. pentru că încă nu ştiau Scriptura*, că El trebuia să învieze dintre morţi.

10. Ucenicii deci au plecat din nou la ei acasă.

Isus Se arată Mariei

11. Dar Maria stătea afară lângă mormânt, plângând. Deci, pe când plângea, s-a plecat spre mormânt

12. şi* ·a văzut doi îngeri în alb, stând unul la cap şi unul la picioare, unde fusese pus trupul lui Isus.

13. Şi aceştia ·i-au spus: „Femeie, de ce plângi?“ Ea ·le-a spus: „Pentru că L-au luat pe Domnul meu şi nu ştiu unde L-au pus“.

14. ŞiUnele ms. omit; alte ms. „Dar“*, spunând acestea, s-a întors înapoi şi L-a văzutLit. „Îl vede“ pe Isus stând în picioare şi* nu ştia că este Isus.

15. Isus ·i-a spus: „Femeie, de ce plângi? Pe cine cauţi?“ Ea, gândind că este grădinarul, ·I-a spus: „Domnule, dacă tu L-ai luat de aici, spune-mi unde L-ai pus, şi eu Îl voi lua“.

16. Isus ·i-a spus: „Maria!“ Ea, întorcându-se, ·I-a spus în evreieşteUnele ms. omit „în evreieşte“: „Rabuni!“, care înseamnă: „Învăţătorule!“

17. Isus ·i-a spus: „Nu Mă atinge, pentru că încă nu M-am suit la Tatăl MeuUnele ms. omit; ci mergi la fraţii* Mei şi spune-le: «Mă* sui la Tatăl Meu şi Tatăl vostru, şi la Dumnezeul* Meu şi Dumnezeul vostru»“.

18. Maria din Magdala ·a venit*, dând de ştire ucenicilor că L-a văzut pe Domnul şi că El i-a spus acestea.

Isus Se arată ucenicilor (Mc 16.14;Lc 24.36-49)

19. Fiind deci seară, în* ziua aceea, cea dintâi a săptămânii, şi uşile fiind închise acolo unde erauUnele ms. ad. „adunaţi“ ucenicii, de frica iudeilor, Isus a venit şi a stat în mijloc, şi ·le-a spus: „Pace vouă!“

20. Şi, spunând aceasta, le-a arătat mâinile şi coasta Sa. Ucenicii* deci s-au bucurat, văzându-L pe Domnul.

21. IsusUnele ms. omit* deci le-a spus din nou: „Pace vouă! Cum* M-a trimis pe Mine Tatăl, vă trimit şi Eu pe voi“.

22. Şi, spunând aceasta, a suflatCa în Gen 2.7. asupra lor şi ·le-a spus: „Primiţi Duh Sfânt!

23. Celor cărora* le iertaţi păcatele, iertate le suntSau „le-au fost deja iertate“. Celor cărora le ţineţi, ţinute suntSau „au fost deja ţinute““.

Isus Se arată lui Toma

24. Dar Toma*, unul din cei doisprezece, cel numit Geamăn, nu era cu ei când a venit Isus.

25. Ceilalţi ucenici îi spuneau deci: „L-am văzut pe Domnul!“ Dar el le-a spus: „Dacă nu voi vedea în mâinile Lui semnul cuielor şi dacă nu voi pune degetul meu în semnulUnele ms. „locul“ cuielor şi dacă nu voi pune mâna mea în coasta Lui, nicidecum nu voi crede“.

26. Şi, după opt zile, din nou erau înăuntru ucenicii Săi, şi Toma era cu ei. ·A venit Isus, uşile fiind închise, şi a stat în mijloc şi le-a spus: „Pace vouă!“

27. Apoi ·i-a spus lui Toma: „Adu* degetul tău aici şi vezi mâinile Mele; şi adu mâna ta şi pune-o în coasta Mea şi nu fi necredincios, ci credincios“.

28. ŞiUnele ms. omit Toma a răspuns şi I-a zis: „Domnul meu şi Dumnezeul meu!“

29. Isus ·i-a spus: „Pentru că M-ai văzutPuţine ms. ad. „Toma“, ai crezut; ferice* de cei care n-au văzut şi au crezut“.

30. Isus deci a făcut şi multe* alte semne înaintea ucenicilor SăiUnele ms. omit, care nu sunt scrise în cartea aceasta.

31. Dar* acestea sunt scrise ca voi să credeţi că Isus este Hristosul, Fiul lui Dumnezeu, şi*, crezând, să aveţi viaţă în Numele Lui.Traducerea GBV 2001: Copyright © GBV România (www.gbv.ro)