Evanghelia după Ioan

Capitolul 17

Rugăciunea lui Isus

1. Isus a vorbit acestea şi Şi-a ridicat ochii spre cer şi a spus: „Tată, a* venit ceasul! Glorifică-L pe Fiul Tău, caUnele ms. ad. „şi“ Fiul Tău să Te glorifice pe Tine,

2. după cum* I-ai dat autoritate peste orice făpturăLit. „carne“, ca să dea viaţă eternă tuturor acelora pe* care Tu i-ai dat Lui.

3. Şi aceasta este viaţa* eternă, să Te cunoască pe Tine, singurul* Dumnezeu adevărat, şi pe Isus Hristos pe care* L-ai trimis Tu.

4. Eu* Te-am glorificat pe pământ, am* sfârşitUnele ms. „sfârşind“ lucrarea pe care* Mi-ai dat-o s-o fac;

5. şi acum glorifică-Mă Tu, Tată, la Tine Însuţi, cu gloria pe* care o aveam la Tine mai înainte de a fi lumea.

6. Am* făcut cunoscut Numele Tău oamenilor pe care* Mi i-ai dat din lume. Ai Tăi erau şi Mie Mi i-ai dat şi au păzit Cuvântul Tău.

7. Acum au cunoscut că toate câte Mi-ai dat sunt de la Ti-ne;

8. pentru că le-am dat cuvintele pe care* Mi le-ai dat Tu, şi ei le-au primit şi au cunoscut cu adevărat că de la Tine am ieşit şi* au crezut că Tu M-ai trimis.

9. Eu pentru ei cer; nu* cer pentru lume, ci pentru aceia pe care Mi i-ai dat, pentru că sunt ai Tăi

10. (şi toate ale Mele sunt ale Tale şi ale Tale* sunt ale Mele) şi Eu sunt glorificat în ei.

11. Şi Eu* nu mai sunt în lume, dar aceştia sunt în lume, şi Eu vin la Tine. Sfinte Tată, păzeşteSau „păstrează“* în Numele Tău pe aceia pe care Mi i-ai dat, ca să fie una ca* Noi.

12. Când eram cu eiUnele ms. ad. „în lume“, îi păzeamSau „îi păstram“ Eu în Numele Tău; pe aceia pe care Mi i-ai datUnele ms. „îi păzeam Eu, în Numele Tău, pe care Mi l-ai dat, şi“, i-am* păzit şi* nici unul dintre ei n-a pierit, decât* fiul pieirii, ca* să se împlinească Scriptura.

13. Dar acum vin la Tine. Şi vorbesc acestea în lume, ca ei să aibă bucuria Mea deplină în ei.

14. Eu le-am* dat Cuvântul Tău şi* lumea i-a urât, pentru că ei nu sunt din lume, după cum* Eu nu sunt din lume.

15. Nu cer să-i iei din lume, ci să-i* păzeşti de cel rău.

16. Ei nu sunt din lume, după cum Eu nu sunt din lume.

17. Sfinţeşte-i* în adevărul TăuUnele ms. omit: Cuvântul* Tău este adevărul.

18. Cum* M-ai trimis pe Mine în lume, şi Eu i-am trimis pe ei în lume;

19. şi* pentru ei Eu Mă sfinţesc pe Mine Însumi, ca şi ei să fie sfinţiţi în adevăr.

20. Şi nu cer numai pentru aceştia, ci şi pentru cei care vor credeUnele ms. „cred“ în Mine prin cuvântul lor;

21. pentru ca* toţi să fie una, după cum Tu*, Tată, eşti în Mine şi Eu în Tine; ca şi ei să fie unaUnele ms. omit în Noi, ca lumea să creadă că Tu M-ai trimis.

22. Şi Eu le-am dat gloria pe care Mi-ai dat-o Tu, pentru ca* ei să fie una, cum Noi suntem una:

23. Eu în ei şi Tu în Mine; pentru ca* ei să fie făcuţi desăvârşiţi spre a fi una, caUnele ms. „şi ca“ să cunoască lumea că Tu M ai trimis şi că i-ai iubit, cum M-ai iubit pe Mine.

24. Tată*, doresc ca aceia pe care Mi i-ai dat Tu să fie şi ei cu Mine unde sunt Eu, ca să privească gloria Mea pe care Mi-ai dat-o Tu, pentru că* M-ai iubit mai înainte de întemeierea lumii.

25. Tată drept, lumeaUnele ms. „şi lumea“; alte ms. „Iar lumea, Tată drept“* nu Te-a cunoscut, dar Eu* Te-am cunoscut şi aceştia* au cunoscut că Tu M-ai trimis.

26. Şi* le-am făcut cunoscut Numele Tău şi Îl voi face cunoscut, ca dragostea cu* care M-ai iubit Tu să fie în ei şi Eu în ei“.Traducerea GBV 2001: Copyright © GBV România (www.gbv.ro)