Evanghelia după Ioan

Capitolul 15

Isus, viţa

1. Eu sunt viţa cea adevărată şi Tatăl Meu este viticultorul.

2. Pe orice* mlădiţă în Mine care nu aduce rod, o îndepărtează; şi pe oricare aduce rod, o curăţă, ca să aducă mai mult rod.

3. Deja voi* sunteţi curaţi, datorită Cuvântului pe care vi l-am spus.

4. Rămâneţi* în Mine şi Eu în voi. După cum mlădiţa nu poate aduce rod de la sine, dacă nu rămâne în viţă, tot aşa nici voi nu puteţi aduce rod, dacă nu rămâneţi în Mine.

5. Eu sunt viţa, voi mlădiţele. Cine rămâne în Mine şi Eu în el, acela aduce mult rod*; pentru că fără Mine nu puteţi face nimic.

6. Dacă cineva nu rămâne în Mine, este* aruncat afară ca mlădiţa şi se usucă; şi ei le adună şi le aruncăSau „sunt strânse şi se aruncă“ în focUnele ms. „focul“ şi sunt arse.

7. Dacă rămâneţi în Mine şi cuvintele Mele rămân în voi, cereţi orice* vreţi şi vi se va face.

8. În aceasta* este glorificat Tatăl Meu: că aduceţi mult rod şi Îmi veţi* fi ucenici.

9. Cum M-a iubit pe Mine Tatăl, v-am iubit şi Eu pe voi. Rămâneţi în dragostea Mea.

10. Dacă* ţineţi poruncile Mele, veţi rămâne în dragostea Mea, aşa cum Eu am ţinut poruncile Tatălui Meu şi rămân în dragostea Lui.

11. V-am vorbit acestea pentru ca bucuria Mea să fieUnele ms. „să rămână“ în voi şi bucuria* voastră să fie deplină.

Prietenii lui Isus

12. Aceasta* este porunca Mea: să vă iubiţi unii pe alţii, cum v-am iubit Eu.

13. Nimeni nu are iubire* mai mare decât aceasta, ca cineva să-şi dea viaţa pentru prietenii săi.

14. Voi* sunteţi prietenii Mei, dacă faceţi ceea ce Eu vă poruncesc.

15. Nu vă mai numesc robi, pentru că robul nu ştie ce face stăpânul său; ci v-am numit prieteni, pentru că* toate câte am auzit de la Tatăl Meu vi le-am făcut cunoscut.

16. Nu* voi M-aţi ales pe Mine, ci Eu v-am ales pe voi şi v-am* rânduit ca voi să mergeţi şi să aduceţi rod, şi rodul vostru să rămână, pentru ca orice* veţi cere de la Tatăl în Numele Meu, să vă dea.

17. Vă poruncesc acestea, ca să vă iubiţi unii pe alţii.

Ura din partea lumii

18. Dacă* vă urăşte lumea, ştiţiSau „să ştiţi“ că pe Mine M-a urât mai înainte decât pe voi.

19. Dacă* aţi fi din lume, lumea ar iubi ce este al ei; dar, pentru că* nu sunteţi din lume, ci Eu v-am ales din lume, de aceea vă urăşte lumea.

20. Amintiţi-vă de cuvântul pe care vi l-am spus Eu: «Nu* este rob mai mare decât stăpânul său». Dacă* M-au persecutat pe Mine, şi pe voi vă vor persecuta; dacă au păzit cuvântul Meu, şi pe al vostru îl vor păzi.

21. Dar* vă vor face toate acestea din cauza Numelui Meu, pentru că ei nu-L cunosc pe Cel care M-a trimis.

22. Dacă* n-aş fi venit şi nu le-aş fi vorbit, nu ar avea păcat; dar* acum nu au dezvinovăţire pentru păcatul lor.

23. Cine* Mă urăşte pe Mine, Îl urăşte şi pe Tatăl Meu.

24. Dacă n-aş fi făcut între ei lucrări* pe care nimeni altul nu le-a făcut, nu ar avea păcat; dar acum M-au şi văzut şi M-au urât, şi pe Mine şi pe Tatăl Meu.

25. Ci aceasta este ca să se împlinească cuvântul scris în legea lor: «M-au* urât fără temei».

26. Când* va veni Mângâietorul, pe care Eu vi-L voi trimite de la Tatăl, Duhul adevărului, care iese de la Tatăl, Acela* va mărturisi despre Mine.

27. Şi* mărturisiţi şi voi, pentru că de* la început sunteţi cu Mine.Traducerea GBV 2001: Copyright © GBV România (www.gbv.ro)