Evanghelia după Ioan

Capitolul 14

Casa Tatălui

1. Să nu* vi se tulbure inima; credeţi în Dumnezeu, credeţi şi în Mine.

2. În casa Tatălui Meu sunt multe locuinţe. Dacă nu ar fi aşa, v-aş fi spus; pentru căUnele ms. omit „pentru că“ Mă duc* să vă pregătesc un loc;

3. şi, dacă Mă voi duce şi vă voi pregăti un loc, vin din nou* şi vă voi primi la Mine Însumi, ca*, acolo unde sunt Eu, să fiţi şi voi.

4. Şi ştiţi unde Mă duc Eu şi ştiţi caleaUnele ms. „calea unde Mă duc Eu ştiţi““.

5. Toma ·I-a spus: „Doamne, nu ştim unde Te duci şi cum putem ştiUnele ms. „cum ştim“ calea?“

6. Isus ·i-a spus: „Eu sunt calea* şi adevărul* şi viaţa*. Nimeni* nu vine la Tatăl decât prin Mine.

7. Dacă* M-aţi fi cunoscut pe Mine, L-aţi fi cunoscut şi pe Tatăl Meu; şi de acum Îl cunoaşteţi şi L-aţi văzut“.

8. Filip ·I-a spus: „Doamne, arată-ni-L pe Tatăl şi ne este de ajuns“.

9. Isus ·i-a spus: „De atâta timp sunt cu voi şi nu M-ai cunoscut, Filipe? Cine* M-a văzut pe Mine L-a văzut pe Tatăl; şi cum spui tu: «Arată-ni-L pe Tatăl»?

10. Nu crezi că Eu* sunt în Tatăl şi Tatăl este în Mine? Cuvintele pe care Eu vi le spun nu* le vorbesc de la Mine Însumi; ci Tatăl, care locuieşte în Mine, El face lucrările acestea.

11. Credeţi-Mă că Eu sunt în Tatăl şi Tatăl în Mine; iar dacă nu, credeţi-MăUnele ms. „credeţi“* pentru lucrările acesteaLit. „datorită lucrărilor înseşi“.

12. Adevărat*, adevărat vă spun: Cine crede în Mine va face şi el lucrările pe care le fac Eu; şi mai mari decât acestea va face, pentru că Eu Mă duc la TatălUnele ms. ad. „Meu“.

13. Şi* orice veţi cere în Numele Meu, aceea voi face, ca Tatăl să fie glorificat în Fiul.

14. Dacă veţi cere ceva în Numele Meu, Eu voi face.

Promisiunea privind Duhul Sfânt

15. Dacă* Mă iubiţi, ţineţi poruncile Mele.

16. Şi Eu Îl voi ruga pe Tatăl, şi vă va da un alt* MângâietorAjutor, Susţinător, ca să fieUnele ms. „să rămână“ cu voi pentru totdeauna,

17. pe Duhul* adevărului, pe* care lumea nu-L poate primi, pentru că nu-L vede, nici nu-L cunoaşte; darUnele ms. omit voi Îl cunoaşteţi, pentru că rămâne la voi şi* va fi în voi.

18. Nu* vă voi lăsa orfani: vin la voi.

19. Încă puţin şi lumea nu Mă ·va mai vedea; dar voi* Mă ·veţi vedea; pentru că* Eu trăiesc, şi voi veţi trăi.

20. În ziua aceea veţi cunoaşte că Eu* sunt în Tatăl Meu şi voi în Mine şi Eu în voi.

21. Cine* are poruncile Mele şi le ţine, acela este cel care Mă iubeşte; iar cine Mă iubeşte pe Mine va fi iubit de Tatăl Meu şi Eu îl voi iubi şi Mă voi arăta lui“.

22. Iuda*, nu Iscarioteanul, ·I-a spus: „Doamne, Unele ms. ad. „şi“cum se face că Te vei arăta nouă şi nu lumii?“

23. Isus a răspuns şi i-a zis: „Dacă Mă iubeşte cineva, va păzi Cuvântul Meu şi Tatăl Meu îl va iubi; şi Noi vom veni la el şi* vom locui la elLit. „şi ne vom face locuinţă la el“.

24. Cine nu Mă iubeşte nu păzeşte cuvintele Mele; şi Cuvântul* pe care-l auziţi nu este al Meu, ci al Tatălui care M-a trimis.

25. V-am vorbit acestea, când încă sunt cu voi.

26. Dar Mângâietorul*, Duhul Sfânt, pe care-L va trimite Tatăl în Numele Meu, Acela vă* va învăţa toate şi vă va aminti toate câte v-am spus.

27. Vă las pacea; vă dau pacea* Mea: Eu nu vă dau cum dă lumea. Să* nu vi se tulbure inima, nici să nu se înspăimânte.

28. Aţi auzit că Eu v-am* spus: «Plec* şi vin la voi». Dacă M-aţi fi iubit, v-aţi fi bucurat căUnele ms. ad. „am spus:“ Mă duc la Tatăl; pentru că TatălUnele ms. ad. „Meu“* este mai mare decât Mine.

29. Şi acum* v-am spus mai înainte de a se împlini, pentru ca, atunci când se va împlini, să credeţi.

30. Nu voi mai vorbi mult cu voi, pentru că* vine stăpânitorulUnele ms. ad. „acestei“ lumii şi el nu are nimic în Mine;

31. dar ca să cunoască lumea că Eu Îl iubesc pe Tatăl şi cum* Mi-a poruncit Tatăl, aşa fac. Ridicaţi-vă, să plecăm de aici!Traducerea GBV 2001: Copyright © GBV România (www.gbv.ro)