Evanghelia după Ioan

Capitolul 13

Isus spală picioarele ucenicilor

1. Iar înainte* de sărbătoarea Paştelui, Isus, ştiind că I-a* venit ceasul ca să plece din lumea aceasta la Tatăl, iubindu-i pe ai Săi, care erau în lume, i-a iubit până la capătÎn mod deplin.

2. Şi, în timpulUnele ms. „La sfârşitul“ cinei, după ce diavolul* pusese deja în inima lui Iuda, al lui Simon, Iscarioteanul, gândul să-L vândă,

3. IsusUnele ms. „El“, ştiind că Tatăl* Îi dăduse toate în mâini şi că* de la Dumnezeu a ieşit şi la Dumnezeu Se duce,

4. ·S-a* ridicat de la cină şi ·Şi-a pus deoparte hainele şi, luând un ştergar, S-a încins.

5. Apoi ·a turnat apă în lighean şi a început să spele picioarele ucenicilor şi să le şteargă cu ştergarul cu care era încins.

6. ·A venit deci la Simon Petru; şiUnele ms. omit elUnele ms. „acesta“ ·I-a spus: „Doamne, Tu* să-mi speli mie picioarele?“

7. Isus a răspuns şi i-a zis: „Ce fac Eu, tu nu ştii acum, dar vei înţelege după acestea“.

8. Petru ·I-a spus: „Nicidecum nu-mi vei spăla picioarele, niciodată!“ Isus i-a răspuns: „Dacă* nu te spăl Eu, nu ai parte cu Mine“.

9. Simon Petru ·I-a spus: „Doamne, nu numai picioarele mele, ci şi mâinile şi capul!“

10. Isus ·i-a spus: „Cine s-a scăldat nu are nevoie să i se spele decât picioareleUnele ms. „nu are nevoie să se spele“, pentru că este în totul curat; şi voi* sunteţi curaţi, dar nu toţi“.

11. Pentru că-l ştia* pe cel care avea să-L vândă, de aceea a spus: „Nu toţi sunteţi curaţi“.

12. Deci, după ce le-a spălat picioarele şi Şi-a luat hainele, aşezându-SeUnele ms. „Şi-a luat hainele şi, aşezându-Se“ din nou la masă, le-a spus: „Înţelegeţi ce v-am făcut?

13. Voi* Mă numiţi «Învăţătorul» şi «Domnul» şi bine ziceţi, pentru că sunt.

14. Deci*, dacă Eu, Domnul şi Învăţătorul, v-am spălat picioarele, şi voi sunteţi datori* să vă spălaţi picioarele unii altora;

15. căci v-am* dat un exemplu, pentru ca, aşa cum v-am făcut Eu, să faceţi şi voi.

16. Adevărat*, adevărat vă spun: Nu este rob mai mare decât stăpânul său, nici trimisGr. „apostol“ mai mare decât cel care l-a trimis.

17. Dacă* ştiţi acestea, fericiţi sunteţi dacă le veţi face.

18. Nu vorbesc despre voi toţi; Eu îi ştiu pe cei pe care i-am ales; ci, ca să se împlinească Scriptura: «Cel* care mănâncă pâinea cu Mine şi-a ridicat călcâiul împotriva Mea».

19. Vă spun de pe acum*, mai înainte de a se împlini, pentru ca, atunci când se va împlini, să credeţi că Eu sunt.

20. Adevărat*, adevărat vă spun: Cel care primeşte pe oricine voi trimite Eu, pe Mine Mă primeşte; iar cine Mă primeşte pe Mine, Îl primeşte pe Cel care M-a trimis pe Mine“.

Descoperirea trădătorului (Mt 26.21-25;Mc 14.17-21;Lc 22.21-23)

21. După ce a spus acestea, Isus S-a* tulburat în duh şi a mărturisit şi a spus: „Adevărat, adevărat vă spun că unul* dintre voi Mă va vinde“.

22. Ucenicii se uitauUnele ms. ad. „deci“ unii la alţii, neînţelegând despre cine ·vorbea.

23. ŞiUnele ms. omit la masă era culcat* la sânul lui Isus unul dintre ucenicii Săi, pe care-l iubea Isus.

24. Simon Petru deci ·i-a făcut semnUnele ms. ad. „şi îi zice: «Spune (alte ms. «Întreabă») cine este cel despre care vorbeşte»“ să întrebe cine este acela despre care vorbeşte.

25. Iar elUnele ms. omit „Iar“; alte ms. omit „el“; alte ms. omit „Iar el“, plecându-seUnele ms. omit „plecându-se“; alte ms. „plecându-se astfel“ pe pieptul lui Isus, ·I-a spus: „Doamne, cine este?“

26. Isus ·a răspuns: „Acela este, căruia Eu, după ce voi înmuia bucăţica, i-o voi da“. ŞiUnele ms. „Deci“, înmuind bucăţica, ·i-a dat-o lui Iuda, al lui Simon, Iscarioteanul.

27. Şi, după* bucăţică, atunci a intrat Satan în el. Isus ·i-a spus deci: „Ceea ce faci, fă repede“.

28. Dar nici unul dintre cei care stăteau la masă n-a înţeles de ce i-a spus aceasta.

29. Pentru că unii gândeau că, fiindcă Iuda* avea punga, Isus ·îi spusese: „Cumpără cele de care avem nevoie pentru sărbătoare“, sau să dea ceva săracilor.

30. Deci, primind acela bucăţica, îndată a ieşit. Şi era noapte.

Porunca iubirii

31. DeciUnele ms. omit, când a ieşit el, Isus ·a spus: „Acum* este glorificat Fiul Omului şi Dumnezeu* este glorificat în El.

32. Dacă* Dumnezeu este glorificat în ElUnele ms. omit „Dacă Dumnezeu este glorificat în El“, şi Dumnezeu Îl va glorifica în Sine Însuşi şi Îl va glorifica îndată*.

33. Copilaşilor, mai sunt puţin cu voi. Mă veţi căuta şi*, aşa cum le-am spus iudeilor: «Unde Mă duc Eu, voi nu puteţi veni», şi vouă vă spun acum.

34. Vă dau o poruncă* nouă: să vă iubiţi unii pe alţii; cum v-am iubit Eu, aşa să vă iubiţi şi voi unii pe alţii.

35. Prin aceasta* vor cunoaşte toţi că Îmi sunteţi ucenici, dacă aveţi dragoste unii faţă de alţii“.

Înştiinţarea lui Petru (Mt 26.31-35;Mc 14.27-31;Lc 22.31-34)

36. Simon Petru ·I-a spus: „Doamne, unde Te duci?“ Isus i-a răspunsUnele ms. „a răspuns“: „Unde Mă duc Eu, tu nu Mă poţi urma acum, dar mai târziu* Mă vei urma“.

37. Petru ·I-a spus: „Doamne, de ce nu Te pot urma acum? Eu îmi voi da viaţa pentru Tine“.

38. Isus a răspunsUnele ms. „i-a răspuns“; lit. „răspunde“: „Tu îţi vei da viaţa pentru Mine? Adevărat, adevărat îţi spun: Nicidecum nu va cânta cocoşulLit. „cocoş“ (şi la In 18.27) până când nu Mă vei tăgădui de trei ori!Traducerea GBV 2001: Copyright © GBV România (www.gbv.ro)