Evanghelia după Ioan

Capitolul 10

Isus, Păstorul

1. Adevărat, adevărat vă spun: Cel care nu intră peLit. „prin“ uşă în staulul oilor, ci sare pe altă parte, ace-la este hoţ şi tâlhar.

2. Dar cine intră peLit. „prin“ uşă este păstor al oilor.

3. Acestuia, portarul îi deschide şi oile aud glasul lui; şi el îşi cheamă oile pe nume şi le duce afară.

4. Unele ms. ad. „Şi“După ce a scos toate oileUnele ms. „Şi, când îşi scoate oile“; unele ms. omit „toate“; alte ms. omit „oile“ sale, merge înaintea lor; şi oile îl urmează, pentru că îi cunosc glasul.

5. Dar pe un străin nicidecum nu-l vor urma, ci vor fugi de el, pentru că nu cunosc glasul străinilor“.

6. Această asemănare le-a spus-o Isus, dar ei n-au înţeles ce era ceea ce le vorbea.

Isus, uşa oilor

7. Isus deci le-a spus din nou: „Adevărat, adevărat vă spun: Eu sunt uşa oilor.

8. Toţi care au venit mai înainte de Mine sunt hoţi şi tâlhari; dar oile nu i-au ascultat.

9. Eu* sunt uşa: Dacă va intra cineva prin Mine, va fi mântuit; şi va intra şi va ieşi şi va găsi păşune.

10. Hoţul nu vine decât ca să fure şi să înjunghie şi să omoare. Eu am venit ca ele să aibă viaţă, şi să o aibă din belşug.

Isus, Păstorul cel bun

11. Eu* sunt păstorul cel bun. Păstorul cel bun Îşi dă viaţa pentru oi,

12. dar cel plătit şi care nu este păstor, ale cărui oi nu sunt ale lui, vede lupul venind şi lasă* oile şi fuge; şi lupul le răpeşte şi împrăştie oileUnele ms. „şi le împrăştie“.

13. Iar cel plătit fugeUnele ms. omit „Iar cel plătit fuge“, pentru că este plătit şi nu-i pasă de oi.

14. Eu sunt păstorul cel bun şi le cunosc pe ale* Mele şi sunt cunoscut de ale MeleUnele ms. „şi ale Mele Mă cunosc“,

15. cum* Mă cunoaşte pe Mine Tatăl şi Eu Îl cunosc pe Tatăl; şi* Îmi dauLit. „Îmi pun“ viaţa pentru oi.

16. Şi am alte* oi, care nu sunt din staulul acesta; şi pe acelea trebuie să le aduc, şi vor auzi glasul Meu; şi* va fiUnele ms. „vor fi“ o singură turmă, un singur păstor.

17. Pentru aceasta Mă iubeşte Tatăl, pentru că* Eu Îmi dau viaţa, ca din nou să o iau.

18. Nimeni nu Mi-o ia, ci Eu o dau de la Mine Însumi. Am* putereSau „autoritate“ s-o dau şi am putere s-o iau iarăşi. Această* poruncă am primit-o de la Tatăl Meu“.

19. A fostUnele ms. ad. „deci“ din nou* dezbinare între iudei, din cauza acestor cuvinte;

20. dar mulţiUnele ms. „mulţi deci“ dintre ei spuneau: „Are* demon şi este nebun; de ce-L ascultaţi?“

21. Alţii spuneau: „Cuvintele acestea nu sunt ale unui demonizat. Poate* un demon să* deschidă ochii orbilor?“

Isus la sărbătoarea templului

22. Şi la Ierusalim era sărbătoarea înnoiriiSau „dedicării“, „sfinţirii“* templului şiUnele ms. omit era iarna.

23. Şi Isus umbla prin templuGr. „hieron“, în* pridvorul lui Solomon.

24. Deci L-au împresurat iudeii şi Îi spuneau: „Până când ne ţii sufletul în încordare? Dacă Tu eşti Hristosul, spune-ne deschis!“

25. Isus le-a răspuns: „V-am spus, şi nu credeţi. Lucrările* pe care le fac Eu în Numele Tatălui Meu, acestea mărturisesc despre Mine.

26. Dar* voi nu credeţi, pentru că nu sunteţi dintre oile Mele, cum v-am spusUnele ms. omit „cum v-am spus“.

27. Oile* Mele audUnele ms. „ascultă de“ glasul Meu, şi Eu le cunosc şi ele Mă urmează.

28. Şi Eu le dau viaţă eternă; şi nicidecum nu* vor pieri niciodată şi nimeni nu le va smulgeSau „răpi“ din mâna Mea.

29. Tatăl* Meu, care* Mi le-a dat, este mai mare decât toţi şi nimeni nu le poate smulgeSau „răpi“ din mâna Tatălui MeuUnele ms. omit.

30. Eu* şi Tatăl una suntem“.

31. Deci din nou iudeii* au luat pietre, ca să-L ucidă cu pietre.

32. Isus le-a răspuns: „Multe lucrări bune v-am arătat de la Tatăl MeuUnele ms. omit; pentru care din aceste lucrări Mă ucideţi cu pietre?“

33. Iudeii I-au răspunsUnele ms. ad. „zicând“: „Nu pentru o lucrare bună Te ucidem cu pietre, ci pentru hulă şi pentru că Tu, Om fiind, Te* faci pe Tine Însuţi Dumnezeu“.

34. Isus le-a răspuns: „Nu* este scris în legea voastră: «Eu am spus: Sunteţi dumnezei»?

35. Dacă i-a numit «dumnezei» pe* aceia la care a venitLit. „a fost“ Cuvântul lui Dumnezeu (şi Scriptura nu poate fi desfiinţată),

36. voi spuneţi despre Acela pe care* Tatăl L-a sfinţitLit. „pus deoparte“ şi L-a trimis* în lume: «Tu huleşti», pentru că* am spus: «Sunt Fiu* al lui Dumnezeu»?

37. Dacă* nu fac lucrările Tatălui Meu, să nu Mă credeţi;

38. dar, dacă le fac, chiar dacă nu Mă credeţi*, credeţiUnele ms. „credeţi în“ lucrările, ca să înţelegeţi şi să cunoaşteţiUnele ms. „să credeţi“* Tatăl este în Mine, şi Eu în ElUnele ms. „în Tatăl““.

39. Căutau deci din* nou să-L prindă: dar El a scăpat din mâna lor.

40. Şi a plecat din nou dincolo de Iordan, spre locul unde* boteza Ioan la început; şi a rămas acolo.

41. Şi mulţi au venit la El şi spuneau: „Ioan, în adevăr, n-a făcut nici un semn; dar* toate câte le-a spus Ioan despre Acesta erau adevărate“.

42. Şi* mulţi au crezut în El acolo.Traducerea GBV 2001: Copyright © GBV România (www.gbv.ro)