Evanghelia după Ioan

Capitolul 9

Vindecarea orbului din naştere

1. Şi, pe când trecea, a văzut pe un om orb din naştere.

2. Şi ucenicii Săi L-au întrebat, spunând: „Rabi, cine* a păcătuit: acesta, sau părinţii lui, că s-a născut orb?“

3. Isus a răspuns: „Nici acesta n-a păcătuit, nici părinţii lui, ci* aceasta este pentru ca să se arate în el lucrările lui Dumnezeu.

4. Eu trebuie* să lucrezUnele ms. „Noi trebuie să lucrăm“ lucrările Celui care M-a trimis, cât timp este zi; vine noaptea, când nimeni nu poate să lucreze.

5. Cât sunt în lume, sunt* lumină a lumii“.

6. Spunând acestea, a* scuipat pe pământ şi a făcut tină din salivă şi a uns cu tină ochii luiUnele ms. „ochii orbului“; alte ms. „şi l-a uns cu tină pe ochi“.

7. Şi i-a spus: „Du-te şi spală-te în* scăldătoarea Siloamului“, care înseamnă: Trimis. S-a dus* deci şi s-a spălat şi a venit văzând.

8. Vecinii deci şi cei care îl văzuseră mai înainte că era cerşetorUnele ms. „orb“ spuneau: „Nu este acesta cel care şedea şi cerşea?“

9. Unii spuneau: „Acesta este“. Unele ms. ad. „Iar“Alţii spuneau: „Nu, ciUnele ms. omit „spuneau: «Nu, ci»“ seamănă cu el“. El spunea: „Eu sunt“.

10. Deci îi spuneau: „Unele ms. ad. „Atunci“Cum ţi s-au deschis ochii?“

11. El a răspunsUnele ms. ad. „şi a zis“: „Un Om numit Isus a făcut tină şi mi-a uns ochii şi mi-a spus: «Du-te laUnele ms. ad. „scăldătoarea“ Siloam şi spală-te!» Şi, după ce m-am dusUnele ms. ad. „deci“ şi m-am spălat, am văzut“.

12. Ei i-au spus deciUnele ms. omit: „Unde este Acela?“ El ·a spus: „Nu ştiu“.

13. ·L-au adus la farisei pe cel care fusese altădată orb.

14. Şi era sabat când Isus a făcut tina şi i-a deschis ochii.

15. Din nou deci îl întrebau şi fariseii cum a văzut. Şi el le-a spus: „Mi-a pus tină pe ochi şi m-am spălat şi văd“.

16. Deci unii dintre farisei spuneau: „Omul acesta nu este de la Dumnezeu, pentru că nu ţine sabatul“. AlţiiUnele ms. „Dar alţii“ spuneau: „Cum* poate un om păcătos să facă asemenea semne?“ Şi* era dezbinare între ei.

17. ·I-au spus deciUnele ms. omit din nou orbului: „Tu ce spui despre El, că ţi-a deschis ochii?“ Şi el a spus: „Este* profet“.

18. Iudeii n-au crezut deci despre el că fusese orb şi vedea, până n-au chemat pe părinţii celui care vedea.

19. Şi i-au întrebat, spunând: „Acesta este fiul vostru, despre care voi spuneţi că s-a născut orb? Cum deci vede acum?“

20. Părinţii lui au răspunsUnele ms. „le-au răspuns“ şi au zis: „Ştim că acesta este fiul nostru şi că s-a născut orb;

21. dar cum vede acum, nu ştim; sau cine i-a deschis ochii, noi nu ştim. El are o vârstă: întrebaţi-l pe el; el va vorbi despre sine“.

22. Părinţii lui au spus acestea, pentru că se* temeau de iudei; pentru că iudeii se învoiseră deja ca, dacă Îl va mărturisi cineva ca fiind Hristosul, acela* fie exclus din sinagogă.

23. De aceea au spus părinţii lui: „El are o vârstă, întrebaţi-l pe el“.

24. L-au chemat deci a doua oară pe omul care fusese orb şi i-au spus: „Dă* glorie lui Dumnezeu: noi* ştim că Omul acesta este păcătos“.

25. El a răspuns deciUnele ms. ad. „şi a zis“; alte ms. „El a spus deci“: „Dacă este păcătos, nu ştiu; eu una ştiu: că, orb fiind, acum văd“.

26. Şi i-au spus din nouUnele ms. „I-au spus deci“: „Ce ţi-a făcut? cum ţi-a deschis ochii?“

27. El le-a răspuns: „V-am spus deja, şi n-aţi auzit. De ce vreţi să auziţi din nou? vreţi şi voi să vă faceţi ucenici ai Săi?“

28. EiUnele ms. ad. „deci“ l-au insultat şi au spus: „Tu eşti ucenic al Lui, dar noi suntem ucenici ai lui Moise.

29. Noi ştim că Dumnezeu i-a vorbit lui Moise, dar pe Acesta nu-L* ştim de unde este“.

30. Omul a răspuns şi le-a zis: „În aceasta* dar este minunea, că voi nu ştiţi de unde este şi El mi-a deschis ochii.

31. Unele ms. ad. „Dar“Ştim că Dumnezeu* nu-i ascultă pe păcătoşi, ci, dacă este cineva temător de Dumnezeu şi face voia Lui, pe acela îl ascultă.

32. Niciodată nu s-a auzit să fi deschis cineva ochii unuia născut orb.

33. Dacă* Acesta n-ar fi de la Dumnezeu, n-ar putea face nimic“.

34. Ei au răspuns şi i-au zis: „Tu eşti născut cu totul în* păcate şi tu ne înveţi pe noi?“ Şi l-au dat afară.

35. Isus a auzit că l-au dat afară şi, găsindu-l, i-a spusUnele ms. „a spus“: „Crezi tu în Fiul* lui DumnezeuUnele ms. „Fiul Omului“?“

36. El a răspuns şi a zis: „ŞiUnele ms. omit cine este, Doamne, ca să cred în El?“

37. ŞiUnele ms. omit Isus i-a spus: „L-ai şi văzut, şi Cel* care vorbeşte cu tine, Acela este“.

38. Şi el a spus: „Cred, Doamne“, şi I s-a închinat.

39. Şi Isus a spus: „Spre* judecată am venit Eu în lumea aceasta, ca* cei care nu văd să vadă, şi cei care văd să fie orbi“.

40. ŞiUnele ms. omit aceia dintre fariseii care erau cu El au auzit acestea şi I-au* spus: „Şi noi suntem orbi?“

41. Isus le-a spus: „Dacă* aţi fi orbi, n-aţi avea păcat; dar acum spuneţi: «Vedem», deciUnele ms. omit păcatul vostru rămâne.Traducerea GBV 2001: Copyright © GBV România (www.gbv.ro)