Evanghelia după Ioan

Capitolul 7

Isus şi fraţii Săi

1. Şi, după acestea, Isus umbla prin Galileea, pentru că nu voia să umble prin Iudeea, pentru că* iudeii căutau să-L omoare.

2. Şi* Corturile, sărbătoarea iudeilor, era aproape.

3. Fraţii* Săi I-au zis deci: „Pleacă de aici şi mergi în Iudeea, pentru ca şi ucenicii Tăi să vadă lucrările Tale pe care le faci;

4. pentru că nimeni nu face ceva pe ascuns, ci caută el însuşi să fie cunoscut; dacă faci acestea, arată-Te pe Tine Însuţi lumii“;

5. pentru că nici* fraţii Săi nu credeau în El.

6. Isus deci ·le-a spus: „Timpul* Meu n-a venit încă, dar timpul vostru întotdeauna este gata.

7. Lumea nu* vă poate urî pe voi; dar pe Mine Mă urăşte, pentru că* Eu mărturisesc despre ea că lucrările ei sunt rele.

8. Suiţi-vă voi la sărbătoarea aceasta. Eu nu Mă sui încăUnele ms. omit la sărbătoarea aceasta, pentru că timpul Meu nu s-a împlinit încă“.

9. Unele ms. ad. „Şi“Spunându-le acestea, a rămas în Galileea.

Isus la sărbătoarea Corturilor

10. Dar, după ce s-au suit fraţii Săi la sărbătoare, atunci S-a suit şi El, nu pe faţă, ci ca pe ascuns.

11. Iudeii* deci Îl căutau la sărbătoare şi spuneau: „Unde este Acela?“

12. Şi era mult murmur* cu privire la El printre mulţimi. Unii* spuneau: „Este bun“; Unele ms. ad. „dar“alţii spuneau: „Nu, ci amăgeşte mulţimea“.

13. Totuşi, nimeni nu vorbea deschis despre El, de* frica iudeilor.

14. Dar, când era la mijlocul sărbătorii, Isus S-a suit în templuGr. „hieron“ şi-i învăţa.

15. Unele ms. ad. „Şi“, omiţând „deci“Iudeii* deci se minunau, spunând: „Cum ştie Acesta carte, fără să fi învăţat?“

16. Isus deciUnele ms. omit le-a răspuns şi a zis: „Învăţătura* Mea nu este a Mea, ci a Celui care M-a trimis.

17. Dacă* doreşte cineva să facă voia Lui, va cunoaşte despre învăţătura aceasta, dacă este de la Dumnezeu sau dacă Eu vorbesc de la Mine Însumi.

18. Cine* vorbeşte de la sine însuşi caută gloria lui însuşi; dar Cine caută gloria Celui care L-a trimis, Acela este adevărat şi în El nu este nedreptate.

19. Nu* v-a dat Moise legea? şi nici unul dintre voi nu practică legea. De* ce căutaţi să Mă omorâţi?“

20. Mulţimea a răspunsUnele ms. ad. „şi a zis“: „Ai demon*. Cine caută să Te omoare?“

21. Isus a răspuns şi le-a zis: „O singură lucrare am făcut şi toţi vă minunaţi.

22. De aceea Moise* v-a datSau „şi toţi vă minunaţi de aceasta. Moise v-a dat“ circumcizia (nu pentru că este de la Moise, ci de* la părinţi), şi voi faceţi circumcizie unui om în sabat.

23. Dacă un om primeşte circumcizia în sabat, ca să nu fie încălcată legea lui Moise, vă mâniaţi pe Mine pentru că am* făcut sănătos pe un om întreg în sabat?

24. Nu* judecaţi după înfăţişare, ci judecaţi judecată dreaptă“.

25. Deci unii dintre cei din Ierusalim spuneau: „Nu este Acesta Cel pe care caută ei să-L omoare?

26. şi, iată, El vorbeşte deschis, şi ei nu-I spun nimic. Oare au cunoscut* cu adevărat mai-marii că Acesta esteUnele ms. ad. „cu adevărat“ Hristosul?

27. Dar* pe Acesta Îl ştim de unde este. Însă Hristosul, când va veni, nimeni nu ·va şti de unde este“.

28. Isus deci a strigat în templuGr. „hieron“, învăţându-i şi spunând: „Mă* ştiţi şi pe Mine şi ştiţi şi de unde sunt! Şi Eu* n-am venit de la Mine Însumi, ci Cel care M-a trimis este* adevărat, Cel pe care voi* nu-L ştiţi.

29. DarUnele ms. omit Eu* Îl cunosc, pentru că de la El sunt, şi El M-a trimis“.

30. Ei căutau* deci să-L prindă; dar nimeni* n-a pus mâna pe El, pentru că nu-I venise încă ceasul.

31. Dar mulţi* din mulţime au crezut în El şi spuneau: „Hristosul, când va veni, oare va face mai multe semne decât celeUnele ms. „acestea“ pe care le-a făcut Acesta?“

32. Fariseii au auzit mulţimea murmurând acestea despre El; şi fariseii şi preoţii de seamă au trimis slujitori ca să-L prindă.

33. Isus deci a spusUnele ms. „le a spus“: „Puţin* timp mai sunt cu voi şi Mă duc la Cel care M-a trimis.

34. Mă* veţi căuta şi nu veţi găsi; şi unde sunt Eu, voi nu puteţi veni“.

35. Iudeii spuneau deci între ei: „Unde Se va duce Acesta, încât noi nu-L vom găsi? Nu cumva Se va duce la cei* împrăştiaţiDiaspora printre greci şi îi va învăţa pe greci?

36. Ce este acest cuvânt pe care l-a spus: «Mă veţi căuta şi nu veţi găsi; şi, unde sunt Eu, voi nu puteţi veni»?“

Isus, apa vieţii

37. Şi, în* cea din urmă zi, ziua cea mareUnele ms. „cea din urmă zi, cea mare“ a sărbătorii, Isus stătea şi striga, spunând: „Dacă* însetează cineva, să vină la Mine şi să bea.

38. Cine* crede în Mine, după cum a spus Scriptura, din* inimaSau „lăuntrul“ lui vor curge râuri de apă vie“.

39. Dar a spus* aceasta despre Duhul pe care urmau să-L primească cei care au crezut în El; pentru că nu era încă Duh SfântUnele ms. omit, deoarece Isus nu fusese încă glorificat*.

40. Deci uniiUnele ms. „mulţi“ din mulţime, auzind cuvântul acestaLit. „auzind cuvântul“; unele ms. „cuvintele acestea“, spuneau: „Acesta este cu adevărat Profetul*“.

41. Alţii spuneau: „Acesta* este Hristosul“. Unele ms. ad. „Iar“Alţii spuneau: „Atunci, din Galileea* vine Hristosul?

42. N-a spus* Scriptura că Hristosul vine din sămânţa lui David şi de la Betleem, satul de unde* era David?“

43. S-a* făcut deci dezbinare în mulţime din cauza Lui.

44. Iar unii dintre ei ar fi vrut să-L prindă, dar nici unul n-a pus mâinile pe El.

45. Slujitorii deci au venit la preoţii de seamă şi la farisei, şi aceştia le-au spus: „De ce nu L-aţi adus?“

46. Slujitorii au răspuns: „Niciodată* n-a vorbit vreun om aşa, ca Omul acestaUnele ms. „cum vorbeşte Omul acesta“; alte ms. omit „ca Omul acesta““.

47. Fariseii deciUnele ms. omit le-au răspuns: „Şi voi aţi fost amăgiţi?

48. A* crezut în El vreunul dintre mai-mari sau dintre farisei?

49. Dar mulţimea aceasta, care nu cunoaşte legea, este blestemată!“

50. Nicodim (cel care* venise noapteaUnele ms. omit „cel care venise noaptea“; alte ms. „cel care venise mai înainte“ la El, fiind unul dintre ei) ·le-a zis:

51. „Judecă* legea noastră pe un om dacă nu a auzit întâi de la el şi nu a cunoscut ce face?“

52. Ei au răspuns şi i-au zis: „Şi tu eşti din Galileea? Cercetează şi vezi că nici un profet nu se ridicăUnele ms. „nu s-a ridicat“ din* Galileea“.

53. Unele ms. omit textul de la 7.53 până la 8.11Şi fiecare a mers acasă la el.Traducerea GBV 2001: Copyright © GBV România (www.gbv.ro)