Evanghelia după Ioan

Capitolul 4

Isus în Samaria

1. Deci, când a cunoscut Domnul că fariseii au auzit că Isus face şi botează* mai mulţi ucenici decât Ioan

2. (deşi Isus nu boteza El Însuşi, ci ucenicii Săi),

3. a părăsit Iudeea şi a mers din nouUnele ms. omit „din nou“ în Galileea.

4. Şi trebuia ca El să treacă prin Samaria.

5. ·A venit deci la o cetate a Samariei, numită Sihar, aproape de ogorul pe* care Iacov l-a dat lui Iosif, fiul său.

6. Şi acolo era izvorul lui Iacov. Isus deci, fiind obosit de călătorie, S-a aşezat astfel lângă izvor. Era pe la ceasul al şaselea.

7. ·A venit o femeie din Samaria să scoată apă. Isus ·i-a spus: „Dă-Mi să beau“

8. (pentru că ucenicii Săi plecaseră în cetate ca să cumpere de mâncare).

9. Femeia samariteancă ·I-a spus deci: „Cum, Tu, iudeu fiind, ceri să bei de la mine, care sunt femeie samariteancă?“ pentru că iudeii* nu au relaţii cu samaritenii.

10. Isus a răspuns şi i-a zis: „Dacă ai fi cunoscut tu darul lui Dumnezeu şi Cine este Cel care-ţi zice: «Dă-Mi să beau!», tu ai fi cerut de la El şi ţi-ar fi dat apă* vie“.

11. Femeia ·I-a spus: „DoamneSau „Domnule“, nu ai cu ce să scoţi şi fântâna este adâncă; de unde ai deci apa cea vie?

12. Eşti Tu mai mare decât părintele nostru Iacov, care ne-a dat fântâna şi a băut din ea el însuşi şi fiii lui şi vitele lui?“

13. Isus a răspuns şi i-a zis: „OricineLit. „oricine care“ bea din apa aceasta va înseta din nou;

14. dar cine* va bea din apa pe care i-o voi da Eu nicidecum nu va înseta niciodată, ci apa pe care i-o voi da Eu va* deveni în el izvor de apă, ţâşnind spre viaţă eternă“.

15. Femeia ·I-a zis*: „DoamneSau „Domnule“, dă-mi această apă, ca să nu mai însetez şi nici să nu mai vin aici să scot“.

16. IsusUnele ms. „El“ ·i-a spus: „Mergi, cheamă-l pe bărbatul tău şi vino aici“.

17. Femeia a răspuns şi a zis: „Nu am bărbat“. Isus ·i-a spus: „Bine ai zis: «Nu am bărbat»,

18. pentru că cinci bărbaţi ai avut şi acela pe care-l ai acum nu-ţi este bărbat. Aceasta ai spus adevărat“.

19. Femeia ·I-a spus: „DoamneSau „Domnule“, văd* că Tu eşti profet.

20. Părinţii noştri s-au închinat pe muntele* acesta şi voi spuneţi că în Ierusalim* este locul unde trebuie să se închine oamenii“.

21. Isus ·i-a spus: „Femeie, crede-Mă, vine un ceas când* nici pe muntele acesta, nici în Ierusalim nu vă veţi închina Tatălui.

22. Voi vă închinaţi la ce* nu cunoaşteţi; noi ne închinăm la ce ştim, pentru că* mântuirea este de laSau „din“ iudei.

23. Dar vine un ceas, şi acum este, când adevăraţii închinători se vor închina Tatălui în duh* şi* în adevăr; pentru că şi Tatăl caută astfel de închinători ai Lui.

24. Dumnezeu* este Duh şi cei care I se închină trebuie să I se închine în duh şi în adevăr“.

25. Femeia ·I-a spus: „Ştiu că vine Mesia, care Se numeşte Hristos; când va veni ElSau „Acela“, ne va spune toate“.

26. Isus ·i-a spus: „Eu* sunt, Cel care vorbesc cu tine“.

27. Şi atunciLit. „Şi la aceasta“ au venit ucenicii Săi şi se mirau că vorbea cu o femeie. Totuşi nici unul n-a spus: „Ce cauţi?“ sau: „De ce vorbeşti cu ea?“

28. Atunci femeia şi-a lăsat vasul de apă şi a plecat în cetate şi ·le-a spus oamenilor:

29. „Veniţi vedeţi un Om care mi-a spus toate câte am făcut: nu cumva Acesta este Hristosul?“

30. Ei au ieşitUnele ms. ad. „deci“ din cetate şi veneau spre El.

31. DarUnele ms. omit, între timp, ucenicii Îl rugau, spunând: „Rabi, mănâncă!“

32. Dar El le-a spus: „Eu am de mâncat o mâncare pe care voi nu o cunoaşteţi“.

33. Ucenicii spuneau deci unii altora: „Nu cumva I-a adus cineva să mănânce?“

34. Isus ·le-a spus: „Mâncarea* Mea este să fac voia Celui care M-a trimis şi să sfârşescSau „să împlinesc“ lucrarea Lui.

35. Nu spuneţi voi că mai sunt patru luni şi vine secerişul? Iată, Eu vă spun: Ridicaţi-vă ochii şi priviţi ogoarele, că* sunt deja albe pentru seceriş.

36. Unele ms. ad. „Şi“Secerătorul* primeşte plată şi adună rod spre viaţă eternă, pentru ca şi semănătorul şi secerătorul să se bucure împreună.

37. Pentru că în aceasta este adevăratUnele ms. „adeverit“ cuvântul: «Unul este semănătorul şi altul secerătorul».

38. Eu v-am trimis să seceraţi ceea ce nu voi aţi muncit; alţii au muncit, şi voi aţi intrat în munca lor“.

39. Dar mulţi dintre samaritenii din cetatea aceea au crezut în El, datorită cuvântului femeii care mărturisea: „Mi-a spus toate câte am făcut“.

40. Deci, când au venit samaritenii la El, L-au rugat să rămână cu ei; şi El a rămas acolo două zile.

41. Şi mult mai mulţi au crezut datorită cuvântului Său;

42. şi-i spuneau femeii: „Nu numai datorită spuselor tale credem, ci pentru că noi înşine* am auzit şi ştim că Acesta este cu adevărat Mântuitorul lumiiUnele ms. ad. „Hristosul““.

Vindecarea fiului unui slujitor împărătesc

43. Dar, după cele două zile, El a ieşit de acolo şi a plecatUnele ms. omit „şi a plecat“ în Galileea,

44. pentru că* Isus Însuşi mărturisea că un profet nu este onorat în patria lui.

45. Când a venit deci în Galileea, L-au primit galileenii, cei care văzuseră* tot ce făcuse în Ierusalim în timpul sărbătorii; pentru că* şi ei veniseră la sărbătoare.

46. ElUnele ms. „Isus“ a venit deci din nou în Cana Galileii, unde* făcuse apa vin. Şi era un slujitor împărătesc, al cărui fiu era bolnav, în Capernaum.

47. ElSau „Acesta“, auzind că Isus venise din Iudeea în Galileea, a mers la El şi L-a rugat să coboare şi să-l vindece pe fiul său, pentru că era pe moarte.

48. Isus deci ·i-a zis: „Dacă* nu vedeţi semne şi minuni, nicidecum nu credeţi!“

49. Slujitorul împărătesc ·I-a zis: „DoamneSau „Domnule“, coboară mai înainte de a muri copilul meu“.

50. Isus ·i-a spus: „Mergi, fiul tău trăieşte“. ŞiUnele ms. omit omul a crezut cuvântul pe care i l-a spus Isus şi a plecat.

51. Dar deja, pe când cobora el, robiiSau „slujitorii“ luiUnele ms. omit l-au întâmpinat şi i-au adus vestea, spunând: „Fiul tăuUnele ms. „că fiul lui“, şi omit „spunând“ trăieşte“.

52. El căuta deci să afle de la ei ceasul în care i-a fost mai bine. Şi ei i-au spus: „Ieri, la ceasul al şaptelea, l-a lăsat febra“.

53. Tatăl a cunoscut deci că în ceasul acela Isus îi spusese: „Fiul tău trăieşte“. Şi a crezut, el şi toată casa lui.

54. Din nou, Isus a făcut acest al doilea semn, venind din Iudeea în Galileea.Traducerea GBV 2001: Copyright © GBV România (www.gbv.ro)