Evanghelia după Ioan

Capitolul 3

Isus şi Nicodim

1. Dar era un om dintre farisei, cu numele Nicodim, un mai-mare al iudeilor.

2. Acesta* a venit la ElUnele ms. „Isus“ noaptea şi I-a spus: „Rabi, ştim că ai venit Învăţător de la Dumnezeu, pentru că nimeni* nu poate face aceste semne pe care le faci Tu, dacă nu este* Dumnezeu cu el“.

3. Isus a răspuns şi i-a zis: „Adevărat, adevărat îţi spun: Dacă* cineva nu este născut din nouSau „de sus“ (ca în v. 31), dintr-un izvor nou de viaţă, de la început (vezi Lc 1.3), nu poate vedea Împărăţia lui Dumnezeu“.

4. Nicodim ·i-a zis: „Cum poate un om să se nască, fiind bătrân? poate el să intre a doua oară în pântecele mamei sale şi să se nască?“

5. Isus a răspuns: „Adevărat, adevărat îţi spun: dacă* cineva nu este născut din apă şi din Duh, nu poate intra în Împărăţia lui Dumnezeu.

6. Ce este născut din carne este carne şi ce este născut din Duhul este duh.

7. Nu te mira că ţi-am spus: «Trebuie să fiţi născuţi din nouSau „de sus“ (ca în v. 31), dintr-un izvor nou de viaţă, de la început (vezi Lc 1.3)».

8. Vântul* suflă încotro vrea şi-i auzi vuietul, dar nu ştii de unde vine şi unde se duce: aşa este oricineLit. „oricine care“ este născut din Duhul“.

9. Nicodim a răspuns şi I-a zis: „Cum* pot fi acestea?“

10. Isus a răspuns şi i-a zis: „Tu eşti învăţătorul lui Israel şi nu cunoşti aceste lucruri?

11. Adevărat*, adevărat îţi spun: noi vorbim ce ştim şi mărturisim ce am văzut, şi voi* nu primiţi mărturia noastră.

12. Dacă v-am spus cele pământeşti şi nu credeţi, cum veţi crede dacă vă voi spune cele cereşti?

13. Şi nimeni* nu s-a suit în cer, decât Cel care a coborât din cer, Fiul Omului, care este în cer.

14. Şi*, cum a înălţat Moise şarpele în pustiu, aşa trebuie* să fie înălţat Fiul Omului,

15. pentru ca oricineLit. „oricine care“, expresie des întâlnită în Evanghelia după Ioan crede în El să nu piară, ciMulte ms. omit „să nu piară, ci“ să aibă viaţă* eternă.

16. Pentru că* atât de multLit. „Pentru că aşa“ a iubit Dumnezeu lumea, încât L-a dat pe singurulUnic de acest fel Său Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viaţă eternă.

17. Pentru că Dumnezeu nu* L-a trimis pe Fiul Său în lume ca să judece lumea, ci ca lumea să fie mântuită prin El.

18. Cel care* crede în El nu este judecat; dar cel care nu crede a şi fost judecat, pentru că nu a crezut în Numele singuruluiUnic de acest fel Fiu al lui Dumnezeu.

19. Şi aceasta este judecata: că* lumina a venit în lume şi oamenii au iubit mai mult întunericul decât lumina, pentru că faptele lor erau rele.

20. Pentru că oricine* face răuLit. „rele“ urăşte lumina şi nu vine la lumină, pentru ca faptele lui să nu fie condamnate.

21. Dar cel care practică adevărul vine la lumină, ca faptele lui să se arate, pentru că sunt lucrate în Dumnezeu“.

O altă mărturie a lui Ioan Botezătorul

22. După acestea, Isus şi ucenicii Săi au venit în ţinutul Iudeii; şi acolo stătea cu ei şi boteza*.

23. Şi boteza şi Ioan în Enon, aproape de Salim*, pentru că erau multe ape acolo; şi* veneau şi erau botezaţi,

24. pentru că* Ioan nu fusese încă aruncat în închisoare.

25. Dar a fost o discuţie a ucenicilor lui Ioan cu un iudeuUnele ms. „cu nişte iudei“, despre curăţire.

26. Şi au venit la Ioan şi i-au spus: „Rabi, Cel care era cu tine dincolo de Iordan, despre* care ai mărturisit tu, iată, Acesta botează şi toţi vin la El“.

27. Ioan a răspuns şi a zis: „Un om* nu poate primi nimic, dacă nu-i este dat din cer.

28. Voi înşivă îmi sunteţi martori că am spus: «Nu* sunt eu Hristosul», ci: «Sunt* trimis înaintea Lui».

29. Cine* are mireasa este mire; iar prietenul* mirelui, care stă şi-l ascultă, se bucură foarte multLit. „se bucură cu bucurie“ de glasul mirelui. Deci această bucurie a mea este împlinită.

30. El trebuie să crească, iar eu să mă micşorez.

31. Cine* vine de sus este* mai presus de toţi. Cine* este de peLit. „din“ pământSau „îşi are originea din pământ“, de peLit. „din“ pământ este şi de peLit. „din“ pământ vorbeşte. Cine* vine din cer este mai presus de toţi

32. şiUnele ms. omit, ceea ce* a văzut şi a auzit, aceea mărturiseşte; şi nimeni nu primeşte mărturia Lui.

33. Cine a primitSau „primeşte“ mărturia Sa a pecetluit* că Dumnezeu este adevărat.

34. Pentru că* Acela pe care L-a trimis Dumnezeu vorbeşte cuvintele lui Dumnezeu, pentru că DumnezeuUnele ms. „El“ nu dă Duhul cu* măsură.

35. Tatăl* iubeşte pe Fiul şi a dat toate în mâna Lui.

36. Cine* crede în Fiul are viaţă eternă; şi cine nu se supune FiuluiSau „nu crede în Fiul“ nu va vedea viaţa, ci mânia lui Dumnezeu rămâne peste el“.Traducerea GBV 2001: Copyright © GBV România (www.gbv.ro)