Evanghelia după Ioan

Capitolul 2

Nunta din Cana

1. Şi a treia zi a avut loc o nuntă în Cana* din Galileea şi mama lui Isus era acolo.

2. Şi au fost invitaţi şi Isus şi ucenicii Săi la nuntă.

3. Şi, sfârşindu-se vinul, mama lui Isus ·I-a zis: „Nu au vin“.

4. Isus ·i-a spus: „Ce* am Eu a face cu tine, femeie*? N-a* sosit încă ceasul Meu“.

5. Mama Sa ·a spus slujitorilor: „Orice vă va zice, faceţi!“

6. Şi erau acolo şase vase de piatră pentru apă, puse pentru* curăţireaPotrivit obiceiului curăţirii iudeilor, încăpând în fiecare câte două sau trei măsuriO măsură avea aproximativ 39 de litri.

7. sus ·le-a spus: „Umpleţi vasele cu apă“. Şi le-au umplut până sus.

8. Şi ·le-a spus: „Scoateţi acum şi duceţi mai-marelui mesei“. Şi au dus.

9. Iar când a gustat mai-marele mesei apa* făcută vin şi nu ştia de unde este (dar slujitorii care scoseseră apa ştiau), mai-marele mesei ·l-a chemat pe mire

10. şi ·i-a spus: „Orice om pune întâi vinul cel bun; şi, după ce au băut bine, atunci pune pe cel mai puţin bun; tu ai ţinut vinul cel bun până acum“.

11. Acest început al semnelor l-a făcut Isus în Cana din Galileea şi Şi-a* arătat gloria; şi ucenicii Săi au crezut în El.

12. După aceasta a coborât la Capernaum, El şi mama Sa şi fraţii* Săi şi ucenicii Săi; şi acolo au rămas nu multe zile.

Curăţirea templului

13. Şi Paştele* iudeilor era aproape; şi Isus S-a suit la Ierusalim.

14. Şi i-a găsit* în templuGr. „hieron“, ansamblul curţilor şi al clădirilor templului pe cei care vindeau boi şi oi şi porumbei şi pe schimbătorii de bani şezând.

15. Şi, făcând un bici din frânghii, i-a scos pe toţi afară din templu, şi oile şi boii; şi a vărsat banii schimbătorilor şi a răsturnat mesele,

16. şi celor care vindeau porumbei le-a spus: „Luaţi acestea de aici; nu faceţi din casa* Tatălui Meu casă de negustorie!“

17. ŞiUnele ms. omit ucenicii Săi şi-au amintit că este scris: „Râvna* casei Tale Mă mistuieUnele ms. „M-a mistuit““.

18. Iudeii deci au răspuns şi I-au zis: „Ce* semn ne arăţi că faci acestea?“

19. Isus a răspuns şi le-a zis: „Dărâmaţi* templul acestaGr. „naos“, templul propriu-zis şi în trei zile îl voi ridica“.

20. Iudeii deci au spus: „În patruzeci şi şase de ani a fost zidit templulGr. „naos“, templul propriu-zis acesta, şi Tu îl vei ridica în trei zile?“

21. Dar El vorbea despre* templulGr. „naos“, templul propriu-zis trupului Său.

22. Deci, când a înviat dintre morţi, ucenicii Săi şi-au* amintit că leUnele ms. omit spusese aceasta şi au crezut Scriptura şi cuvântul pe care îl spusese Isus.

Isus la Ierusalim

23. Şi, când era în Ierusalim, la Paşti, la sărbătoare, mulţi au crezut în Numele Lui, privind semnele pe care le făcea El.

24. Dar Isus Însuşi nu Se încredea în ei, pentru că îi cunoştea pe toţi

25. şi pentru că nu avea nevoie să-I mărturisească cineva despre om, fiindcă El* Însuşi cunoştea ce era în om.



Traducerea GBV 2001: Copyright © GBV România (www.gbv.ro)