Epistola către Galateni

Capitolul 5

Libertatea în Hristos

1. Hristos ne-a pus în libertate; rămâneţi deci tariUnele ms. „staţi deci tari în libertatea cu care Hristos ne-a eliberat“; alte ms. „rămâneţi deci tari în această libertate“* şi nu vă prindeţi din nou într-un* jug al robiei!

2. Iată, eu, Pavel, vă spun că, dacă* veţi fi circumcişi, Hristos nu vă va folosi la nimic.

3. Şi mărturisesc din nou oricărui om circumcis că* este dator să împlineascăLit. „să facă“ toată legea.

4. Voi, cei care vă îndreptăţiţi prin lege, sunteţi* lipsiţi de orice folos de la Hristos; aţi căzut din* har.

5. Pentru că noi, prin Duh, din credinţă, aşteptăm* speranţa dreptăţii.

6. Pentru că*, în Hristos Isus, nici circumcizia nu are vreo putere, nici necircumcizia, ci credinţa* care lucrează prin dragoste.

7. Voi alergaţi* bine; cine* v-a opritUnele ms. „v-a împiedicat“ sau „v-a tăiat calea“, ca să nu fiţi supuşi adevărului?

8. Convingerea aceasta nu vine de la Cel care* vă cheamă.

9. Puţin* aluat dospeşte toată plămădeala.

10. Eu* am încredere în Domnul cu privire la voi, că nimic altceva nu veţi gândi; şi cel* care vă tulbură va* suporta judecataSau „vina“, oricine ar fi.

11. Dar eu*, fraţilor, dacă mai predic circumcizia, pentru ce* mai sunt persecutat? Atunci poticnirea* crucii a fost înlăturată.

12. De* s-ar tăia chiar de totÎn sens de scrijelare, mutilare cei care* vă tulbură!

13. Pentru că voi aţi fost chemaţi la libertate*, fraţilor; numai nu folosiţi libertatea ca un prilej pentru carne, ci* slujiţiSlujire de rob unii altora prin dragoste.

14. Pentru că întreaga* lege este împlinită într-un singur cuvânt, în acesta*: „Iubeşte-l pe aproapele tău ca pe tine însuţi!“

15. Dar, dacă vă muşcaţi şi vă mâncaţi unii pe alţii, vedeţi să nu fiţi mistuiţi unii de alţii.

Faptele cărnii

16. Spun dar: umblaţi* înSau „prin“ Duh şi nicidecum nu veţi împlini pofta cărnii.

17. Deoarece carnea* pofteşte împotriva Duhului şi Duhul împotriva cărnii; şi acestea se împotrivesc unul altuia, ca* să nu faceţi ceea ce aţi dori.

18. Dar, dacă* sunteţi călăuziţi de DuhulLit. nearticulat, nu sunteţi sub lege.

19. Şi sunt arătate faptele* cărnii, care sunt: Unele ms. ad. „adulter“curvie, necurăţie, destrăbălare,

20. idolatrie, vrăjitorie, vrăjmăşii, certuri, gelozii, mânii, neînţelegeri, dezbinări, secte,

21. invidii, ucideriUnele ms. omit, beţii, chefuri şi cele asemenea acestora, despre care vă spun dinainte, după cum am şi spus mai înainte, că cei* care fac unele ca acestea nu vor moşteni Împărăţia lui Dumnezeu.

Roada Duhului

22. Dar roada* Duhului este: dragoste, bucurie, pace, îndelungă-răbdare, bunătate*, facere de bineSau „bunăvoinţă“*, credincioşie*,

23. blândeţe, înfrânare; împotriva* unora ca acestea nu este lege.

24. Iar cei ai lui HristosUnele ms. ad. „Isus“ au răstignit* carnea împreună cu patimile şi cu poftele ei.

25. Dacă* trăim în Duh, în Duh să şi umblăm.

26. Să* nu căutăm glorie deşartă, provocându-ne unii pe alţii, invidiindu-ne unii pe alţii.Traducerea GBV 2001: Copyright © GBV România (www.gbv.ro)