Epistola către Filipeni

Capitolul 3

Alergarea pentru premiu

1. Încolo, fraţii mei, bucuraţi-vă* în Domnul. Să vă scriu aceleaşi lucruri, mie nu-mi este greu, iar vouă vă este de folosLit. „pentru siguranţa voastră“.

2. Păziţi-vă* de câini, păziţi-vă de lucrători* răi, păziţi-vă* de scrijelareCircumcizie, mutilare!

3. Pentru că noi suntem circumcizia*, cei care* ne închinămSau „slujim“ prin Duhul lui DumnezeuUnele ms. „ne închinăm lui Dumnezeu în Duh“ şi ne* lăudăm în Hristos Isus şi nu ne încredem în carne,

4. deşi eu* am motiv de încredere şi în carne. Dacă vreun altul gândeşte să se încreadă în carne, eu cu atât mai mult:

5. circumcis* a opta zi; din* neamul lui Israel, din* seminţia lui Beniamin, evreu din evrei; după lege, fariseu*;

6. în privinţa* râvnei, persecutor* al Adunării; în privinţa dreptăţii* care este în lege, fiind fără* vină;

7. dar cele* care îmi erau câştig le am socotit pierdere, datorită lui Hristos.

8. Dar în adevăr, şi socotesc că toate sunt pierdere, datorită valorii nespus de mari a cunoştinţeiDatorită excelenţei cunoştinţei* lui Hristos Isus, Domnul meu, pentru care am pierdut toate şi le socotesc ca fiindUnele ms. omit „ca fiind“ gunoi, ca să-L câştig pe HristosSau „ca să-L am pe Hristos câştig al meu“;

9. şi să fiu găsit în El nu având ca dreptate a mea* pe cea din lege, ci pe aceea* care este prin credinţa înLit. „lui“ Hristos, dreptatea de la Dumnezeu, prin credinţăPe temeiul credinţei,

10. ca să-L cunosc pe El şi puterea învierii Lui şi comuniunea* suferinţelor Lui, fiind făcut asemenea cu moartea Lui,

11. dacă voi ajunge* cumva la învierea dintre morţiUnele ms. „la învierea morţilor“.

12. Nu că am obţinut deja premiul sau că am ajuns* deja desăvârşit*; însă urmăresc, dacă aş putea să-l şi apuc, întrucât şi eu am fost apucat de Hristos IsusUnele ms. omit „Isus“.

13. Fraţilor, eu însumi nu consider că l-am apucat; dar una fac: uitându-le* pe cele din urmă şi întinzându-mă* spre cele dinainte,

14. alerg* drept spre ţintă, pentru premiul chemării* de sus a lui Dumnezeu, în Hristos Isus.

15. Deci câţi suntem desăvârşiţi* să gândim aceasta; şi, dacă gândiţi ceva altfel*, Dumnezeu vă va descoperi şi aceasta.

16. Dar la* ceea ce am ajuns, să umblăm pe aceleaşi urmeUnele ms. „să umblăm după aceeaşi regulă şi să fim cu acelaşi gând“.

17. Fiţi împreună-imitatori ai mei*, fraţilor, şi aţintiţi-vă privirea la cei care umblă aşa cum ne aveţi* model pe noi;

18. (pentru că mulţi, despre care v-am spus deseori şi spun şi acum plângând, umblă ca vrăjmaşii* crucii lui Hristos,

19. al căror sfârşit* este pieirea, al căror dumnezeu* este pântecele, şi* gloria le este în ruşinea lor, care gândesc* cele pământeşti).

20. Pentru că cetăţenia* noastră esteLit. „există“ în ceruri, de* unde Îl şi aşteptăm* ca Mântuitor pe Domnul Isus Hristos,

21. care* va transforma trupul smereniei noastre în asemănareUnele ms. „ca să fie asemenea“ cu trupul gloriei Sale, potrivit lucrării puterii* pe care o areUnele ms. „potrivit lucrării puterii Sale“, de a-Şi* supune chiar toate lucrurile.Traducerea GBV 2001: Copyright © GBV România (www.gbv.ro)