Epistola către Evrei

Capitolul 4

1. Deci, rămânând o promisiune de a intra în odihna Lui, să* ne temem ca nu cumva cineva dintre voi să pară că a rămas în urmă.

2. Pentru că, în adevăr, nouă ni s-a adus vestea bună ca şi lor; dar lor, cuvântul pe care l-au auzit nu le-a folosit, negăsindLit. „nefiind amestecat cu“ credinţă în cei care au auzit.

3. Pentru că noi*, cei care am crezut, intrăm în odihnă, după cum a spus: „Aşa am* jurat în mânia Mea: «NuLit. „Dacă“ vor intra în odihna Mea!»“, deşi lucrările erau împlinite de la întemeierea lumii.

4. Pentru că a spus undeva, despre a şaptea zi, astfel: „Şi Dumnezeu S-a* odihnit în ziua a şaptea de toate lucrările Sale“.

5. Şi din nou în acest loc: „NuLit. „Dacă“ vor intra în odihna Mea!“

6. Deci, fiindcă rămâne ca unii să intre în ea şi cei cărora li s-a adus întâi vestea bună n-au intrat din cauza neascultării,

7. El hotărăşte din nou o anumită zi, „Astăzi“*, spunând în David după atâta timp, după cum s-a spus mai înainteUnele ms. omit „mai înainte“: „Astăzi, dacă veţi auzi glasul Lui, nu vă împietriţi inimile!“

8. Pentru că, dacă Iosua le-ar fi dat odihna, n-ar fi vorbit după aceea despre o altă zi.

9. Rămâne deci o odihnă de sabat pentru poporul lui Dumnezeu.

10. Pentru că cine a intrat în odihna Lui, acela s-a şi odihnit de lucrările lui, ca Dumnezeu de ale Sale.

11. Să ne străduim deci să intrăm în odihna aceea, pentru ca nimeni să nu cadă după acelaşi* exemplu de neascultare.

12. Deoarece Cuvântul lui Dumnezeu este viu* şi lucrător şi mai* ascuţit decât orice sabie cu două tăişuri şi pătrunzând* până la despărţirea sufletului şi a duhului, a încheieturilor şi a măduvei, şi în stare să judece gândurile şi intenţiile inimii.

13. Şi* nici o făptură nu este ascunsă înaintea Lui, ci* toate sunt goale şi descoperite înaintea ochilor Aceluia cu care avem a face.

Isus, mare preot

14. Având deci un mare preot* însemnatLit. „mare“, care* a străbătut cerurile, pe Isus, Fiul lui Dumnezeu, să* ţinem cu tărie mărturisirea noastră.

15. Pentru că* nu avem un mare preot care să nu aibă parte cu noi în slăbiciunile noastre, ci unul ispitit* în toate în acelaşi felSau „asemenea nouă, în afară* de păcat.

16. Să* ne apropiem deci cu îndrăzneală de tronul harului, ca să primim îndurare şi să găsim har, pentru ajutor la timpul potrivit.Traducerea GBV 2001: Copyright © GBV România (www.gbv.ro)