Apocalipsa

Capitolul 12

Femeia şi balaurul

1. Şi un semn mare s-a văzut în cer: o femeie îmbrăcată în soare şi având luna sub picioarele ei şi pe capul ei o coroană cu douăsprezece stele;

2. şi, fiind însărcinată, strigaUnele ms. „strigă“ în durere şi în chin* ca să nască.

3. Şi un alt semn s-a văzut în cer: şi iată, un balaur* mare, roşu, având şapte* capete şi zece coarne şi* pe capetele lui şapte coroane;

4. şi coada* lui ·trăgea a treia parte din stelele* cerului şi* le ·arunca pe pământ. Şi balaurul stătea înaintea* femeii care urma să nască, pentru ca*, atunci când va naşte, să-i devoreze copilul.

5. Şi a născut un fiu de parte bărbătească; El* va păstori toate naţiunile cu un toiag de fier; şi copilul ei a fost răpit la Dumnezeu şi la tronul Său.

6. Şi femeia* a fugit în pustiu, acolo unde ·avea un loc pregătit de Dumnezeu, ca să fie hrănită acolo o* mie două sute şaizeci de zile.

7. Şi a fost un război în cer: Mihail* şi îngerii lui luptau* împotriva balaurului. Şi balaurul a luptat, şi îngerii lui;

8. şi el n-a fost mai tareUnele ms. „n-au fost mai tari“; şi locul lor nu s-a mai găsit în cer.

9. Şi a fost aruncat* balaurul cel mare, şarpele cel vechi, acela care se numeşte Diavol şi SatanLit. articulat; „Acuzatorul şi Adversarul“, acela care* înşală tot pământul locuit – a fost aruncat pe pământ şi îngerii lui au fost aruncaţi împreună cu el.

10. Şi am auzit un glas puternic în cer, spunând: „Acum* a venit mântuirea şi puterea şi Împărăţia Dumnezeului nostru şi autoritatea Hristosului Său; pentru că a fost aruncat afară acuzatorul fraţilor noştri, cel care-i* acuzaUnele ms. „acuză“ înaintea Dumnezeului nostru zi şi noapte;

11. şi* ei l-au învins datorită sângelui Mielului şi datorită cuvântului mărturiei lor şi* nu şi-au iubit viaţa, până la moarte.

12. De aceea bucuraţi-vă*, ceruri, şi voi, care locuiţiLit. „care aveţi cortul“ în ele! Vai* de voi, pământ şi mareUnele ms. „vai de locuitorii pământului şi ai mării“, pentru că diavolul a coborât la voi, cuprins de mânie mare, ştiind* că are puţin timp“.

13. Şi, când a văzut balaurul că a fost aruncat pe pământ, a persecutat-o pe* femeia care născuse copilul de parte bărbătească.

14. Şi* i-au fost date femeii celeUnele ms. omit două aripi ale vulturului celui mare, ca* să zboare în* pustiu, la locul ei, acolo unde trebuia să fieLit. „este“ hrănită un* timp şi timpuri şi jumătate de timp, departe de faţa şarpelui.

15. Şi şarpele a aruncat* apă ca un torent din gura lui, după femeie, ca să o facă să fie luată de torent.

16. Şi pământul a ajutat femeia şi pământul şi-a deschis gura şi a înghiţit torentul pe care-l aruncase balaurul din gura lui.

17. Şi balaurul s-a mâniat pe femeie şi a mers* să facă război împotriva rămăşiţei seminţei ei, a celor care* păzesc poruncile lui Dumnezeu şi au mărturia* lui Isus.

18. Şi am statUnele ms. „a stat“, se referă la balaur pe nisipul mării.Traducerea GBV 2001: Copyright © GBV România (www.gbv.ro)