Epistola a doua către Timotei

Capitolul 3

Oamenii în zilele din urmă

1. Să ştii dar aceasta, că în* zilele din urmă vor veni timpuri grele;

2. pentru că oamenii vor fi iubitori de sine*, iubitori de bani*, lăudăroşi*, aroganţi*, hulitori*, neascultători de părinţi*, nerecunoscători, fără sfinţenie,

3. fără* afectivitate naturală, neînduplecaţi, defăimători*, neînfrânaţi*, neîmblânziţi, neiubitori de bine,

4. trădători*, încăpăţânaţi, îngâmfaţi, iubitori* mai mult de plăceri decât iubitori de Dumnezeu,

5. având o formă de evlavie, dar tăgăduindu-i* puterea: depărtează-te şi de aceştia*!

6. Pentru că dintre aceştia sunt* cei care pătrund în case şi captivează femei uşuratice, împovărate de păcate, mânate de felurite pofte,

7. întotdeauna învăţând şi neputând* veni niciodată la cunoştinţaCunoştinţă deplină adevărului.

8. Iar după cum* Iane şi Iambre s-au împotrivit lui Moise, aşa şi aceştia* se împotrivesc adevărului, oameni stricaţi la minte, dezaprobaţiRespinşi în urma încercării* în ceea ce priveşte credinţa.

9. Dar nu vor înainta mai mult, pentru că nebunia lor va fi arătată deplin tuturor, după cum* a fost şi a acelora.

Poziţia lui Timotei

10. Dar tu* ai urmat îndeaproapeSau „ai cunoscut (ai înţeles) cu exactitate“ învăţătura mea, purtarea, planul, credinţa, îndelunga-răbdare, dragostea, răbdarea,

11. persecuţiile, suferinţele, câte mi s-au făcut în* Antiohia, în* Iconia, în* Listra, ce persecuţii am îndurat; şi Domnul m-a scăpat din* toate.

12. Şi, în adevăr, toţi* care doresc să trăiască cu evlavie în Hristos Isus vor fi persecutaţi.

13. Dar* oamenii răi şi înşelători vor înainta spre mai rău, ducând în rătăcire şi fiind duşi în rătăcire.

14. Dar tu* rămâi în cele ce ai învăţat şi de care ai fost deplin încredinţat, ştiind de la cine ai învăţat

15. şi că de copil cunoşti Sfintele* Scrieri, care pot să te facă înţelept spre mântuire, prin credinţa care este în Hristos Isus.

16. Toată* Scriptura este insuflată de Dumnezeu şi folositoareSau „Orice Scriptură, divin insuflată, este de asemenea folositoare“* pentru învăţătură, pentru mustrare, pentru îndreptare, pentru instruire în dreptate,

17. ca* omul lui Dumnezeu să fie împlinit, deplin pregătit* pentru orice lucrare bună.Traducerea GBV 2001: Copyright © GBV România (www.gbv.ro)