Epistola a doua către Tesaloniceni

Capitolul 2

Venirea Domnului

1. Vă rugăm dar, fraţilor, pentru* venirea Domnului nostru Isus Hristos şi* strângerea noastră împreună la El,

2. ca voi să* nu vă lăsaţi repede clătinaţi în gândire, nici să nu vă tulburaţi, nici prin duh, nici prin cuvânt, nici prin epistolă, ca fiind de la noi, ca şi cum ziua DomnuluiUnele ms. „ziua lui Hristos“ ar fi prezentă acum.

3. Nimeni să nu vă înşele în nici un fel, pentru că* această zi nu va fi dacă nu va veni întâi lepădarea de credinţăGr. „apostasia“ şi nu va fi descoperit omul* păcatului, fiul* pieirii,

4. care se împotriveşte şi se* înalţă mai* presus deSau „împotriva a“ tot ce se numeşte Dumnezeu sau de ce este vrednic de închinare, încât el însuşi se aşazăUnele ms. ad. „ca Dumnezeu“ în templulGr. „naos“, templul propriu-zis lui Dumnezeu, prezentându-se pe sine că este Dumnezeu.

5. Nu vă amintiţi că, fiind încă la voi, vă spuneam acestea?

6. Şi acum ştiţi ce-l opreşte ca să fie descoperit la timpul său.

7. Pentru că taina* fărădelegii lucrează deja, numai până când cel care o opreşte acum va fi luat din cale;

8. şi atunci va fi descoperit cel fărădelege – pe* care Domnul IsusUnele ms. omit „Isus“ îl va mistuiUnele ms. „îl va distruge“ cu* suflarea gurii Sale şi-l va desfiinţa prin arătarea* venirii Sale –

9. a căruiA celui nelegiuit venire este potrivit* lucrării lui Satan, în orice putere şi semne* şi minuni ale minciunii

10. şi în orice amăgire a nedreptăţii pentruUnele ms. „în“ cei care pier*, pentru că ei n-au primit dragostea adevărului, ca să fie mântuiţi.

11. Şi de aceea* Dumnezeu le trimiteUnele ms. „le va trimite“ o lucrare de rătăcire, ca ei să* creadă minciuna,

12. ca să fie judecaţi toţi cei care nu au crezut adevărul, ci au* găsit plăcere în nedreptate.

Alegerea tesalonicenilor

13. Iar noi* suntem datori să-I mulţumim întotdeauna lui Dumnezeu pentru voi, fraţi preaiubiţi de Domnul, că Dumnezeu* v-a ales de la început* pentru mântuire în* sfinţireaSau „sfinţenia“ Duhului şi în credinţa adevărului,

14. la care v-a chemat prin Evanghelia noastră, ca să dobândiţi* gloria Domnului nostru Isus Hristos.

15. Astfel deci, fraţilor, staţi* tari şi ţineţi* învăţăturile în care aţi fost învăţaţi, fie prin cuvântSau „prin cuvântul nostru“, fie prin epistola noastră.

16. Iar Însuşi* Domnul nostru Isus Hristos şi Dumnezeul şi Tatăl nostru, care* ne-a iubit şi ne-a dat mângâiere eternă şi bună speranţă* prin har,

17. să vă încurajeze inimile şi să*Unele ms. „să le“ întărească în orice faptă şi cuvânt bunUnele ms. „cuvânt şi lucrare bună“.Traducerea GBV 2001: Copyright © GBV România (www.gbv.ro)