Epistola a doua către Corinteni

Capitolul 13

Ultimele îndemnuri

1. Această a* treia oară vin la voi. „Pe* cuvântulLit. „gura“ a doi sau trei martori va fi întemeiat orice lucruSau „vorbă““.

2. Am spus mai înainte, când eram prezent a doua oară, şi spun mai dinainte, fiind acum absent, Unele ms. ad. „scriu“celor care au păcătuit mai înainte şi tuturor celorlalţi că, dacă voi veni din nou, nu* voi cruţa.

3. Pentru că voi căutaţi o dovadă că în* mine vorbeşte Hristos (care nu este slab faţă de* voi, ci este puternic între voi,

4. pentru că, în adevăr, dacă* a fost răstignit înLit. „din“ slăbiciune, totuşi trăieşte* din puterea lui Dumnezeu; pentru că, în adevăr, Unele ms. ad. „şi“noi* suntem slabi în El, dar vom trăi împreună cu El din puterea lui Dumnezeu faţă de voi),

5. pe* voi înşivă cercetaţi-vă, dacă sunteţi în credinţă; pe voi înşivă încercaţi-vă: nu recunoaşteţi cu privire la voi înşivăLit. „nu vă recunoaşteţi pe voi înşivă“* Isus HristosUnele ms. „Hristos Isus“ este în voi? Numai dacă, în adevăr, sunteţi* dezaprobaţiRespinşi în urma încercării.

6. Dar sper că veţi cunoaşte că noi nu suntem dezaprobaţi.

7. Şi ne rugămUnele ms. „mă rog“ lui Dumnezeu ca să nu faceţi nimic rău; nu pentru ca noi să* apărem aprobaţi, ci ca voi să faceţi ceea ce este bineSau „frumos“, şi noi să fim ca dezaprobaţi.

8. Pentru că nu putemLit. „nu avem nici o putere“ face ceva împotriva adevărului, ci pentru adevăr.

9. Pentru că ne bucurăm când* noi suntem slabi şi voi sunteţi puternici. DarUnele ms. omit* pentru aceasta ne şi rugăm: desăvârşirea voastră.

10. De aceea* scriu acestea, fiind absent, pentru ca, fiind prezent, să* nu folosesc asprime, potrivit* autorităţiiSau „puterii“ pe care Domnul mi-a dat-o spre zidire, şi nu spre dărâmare.

Salutul de încheiere

11. Încolo, fraţilor, bucuraţi-văSau „rămâneţi cu bine“*, desăvârşiţi-vă, fiţi încurajaţiSau „fiţi mângâiaţi“, gândiţi la fel, fiţi în* pace; şi Dumnezeul dragostei şi al păcii va fi cu voi.

12. Salutaţi-vă* unii pe alţii cu o sărutare sfântă.

13. Toţi sfinţii vă salută.

14. Harul* Domnului Isus Hristos şi dragostea lui Dumnezeu şi comuniunea* Sfântului Duh fie cu voi toţi! AminUnele ms. omit „Amin“.Traducerea GBV 2001: Copyright © GBV România (www.gbv.ro)