Epistola întâi către Timotei

Capitolul 2

Îndemn la rugăciune

1. Îndemn deci, întâi de toate, să se facă cereri, rugăciuni, mijlociriPentru sine sau pentru alţii, mulţumiri pentru toţi oamenii –

2. pentru* împăraţi şi pentru* toţi cei care sunt în poziţii înalte, ca să ducem o viaţă paşnică şi liniştită, în toată evlavia şi demnitatea.

3. Pentru căUnele ms. omit „Pentru că“ lucrul acesta este bun* şi primit înaintea lui* Dumnezeu, Mântuitorul nostru,

4. care* doreşte ca toţi oamenii să fie mântuiţi şi* să vină la cunoştinţaCunoştinţă deplină adevărului.

5. Pentru că* este un singur Dumnezeu şi un* singur Mijlocitor între Dumnezeu şi oameni: Omul Hristos Isus,

6. care* S-a dat pe Sine Însuşi preţ de răscumpărare pentru toţi, mărturia* fiind dată la timpul eiLit. „la timpurile ei“*,

7. pentru* care eu am fost rânduit vestitor şi apostol (spun* adevărulUnele ms. ad. „în Hristos“, nu mint), un învăţător* al naţiunilor în credinţă şi adevăr.

8. Vreau deci ca bărbaţii să se roage în* orice loc, ridicând* mâini sfinteSau „curate“, fără mânie şi fără îndoială.

Femeile credincioase

9. La fel şiUnele ms. omit femeile*, să se gătească în ţinută cuviincioasă, cu modestie şi discreţie, nu cu împletituri de păr, sauUnele ms. „şi“ cu aur, sau perle, sau îmbrăcăminte scumpă,

10. ci* cuLit. „prin“ fapte bune, cum se cuvine femeilor care mărturisesc temerea de Dumnezeu.

11. Femeia să înveţeSă primească învăţătură în linişte, în toată supunerea;

12. dar nu-i* permit unei femei să înveţe pe alţii, nici* să exercite autoritate peste bărbat, ci să rămânăLit. „să fie“ în linişte.

13. Pentru că Adam* a fost întocmit întâi, apoi Eva.

14. Şi nu Adam* a fost amăgit; ci femeia, fiind amăgită, a ajuns la călcare de poruncă.

15. Dar ea va fi mântuităSau „păstrată“ prin naşterea de copii, dacă rămâne în credinţă şi în dragoste şi în sfinţenie, cu discreţie.Traducerea GBV 2001: Copyright © GBV România (www.gbv.ro)