Epistola întâi a lui Ioan

Capitolul 2

1. Copilaşii mei, acestea vi le scriu, ca să nu păcătuiţi; şi, dacă cineva a păcătuit, avem* la Tatăl un MijlocitorApărător, Mângâietor (vezi In 14), pe Isus Hristos, Cel drept;

2. şi El este* ispăşire pentru păcatele noastre; dar nu numai pentru ale noastre, ci* şi pentru ale lumii întregi.

Ţinerea poruncilor

3. Şi prin aceasta ştim că-L cunoaştemL-am cunoscut şi continuăm să-L cunoaştem, dacă ţinem poruncile Lui.

4. Cine* zice: „Îl cunosc!“ şi nu ţine poruncile Lui este* un mincinos şi adevărul nu este în el;

5. dar oricine* păzeşteSau „va păzi“ Cuvântul Său, în el* dragostea lui Dumnezeu este cu adevărat împlinită. Prin* aceasta cunoaştem că suntem în El.

6. Cine* zice că rămâne în El este dator şi el însuşi să umble* aşaUnele ms. omit cum a umblat El.

Dragostea frăţească

7. PreaiubiţilorUnele ms. „Fraţilor“, vă scriu nu* o poruncă nouă, ci o poruncă veche, pe care* aţi avut-o de la început. Porunca cea veche este Cuvântul pe care l-aţi auzitUnele ms. ad. „de la început“.

8. Din nou vă scriu o poruncă* nouă, ceea ce este adevărat în El şi în voi; pentru că* întunericul se duce şi lumina* cea adevărată deja străluceşte.

9. Cine* zice că este în lumină şi îl urăşte pe fratele său, este până acum în întuneric.

10. Cine îl iubeşte pe fratele său rămâne în lumină şi în el* nu este prilej de poticnire.

11. Dar cine îl urăşte pe fratele său este în întuneric şi umblă* în întuneric şi nu ştie unde merge, pentru că întunericul i-a orbit ochii.

Vârste spirituale

12. Vă scriu, copilaşilor, pentru că păcatele* vă sunt iertate pentruLit. „prin“ Numele Lui.

13. Vă scriu, părinţilor, pentru că L-aţi cunoscutAţi cunoscut şi continuaţi să cunoaşteţi pe Cel care este de la* început. Vă scriu, tinerilor, pentru că l-aţi învinsAţi învins şi continuaţi să învingeţi pe cel rău. V-am scrisUnele ms. „Vă scriu“, copilaşilorNu în sensul unei adresări intime, ci al vârstei, pentru că L-aţi cunoscut pe Tatăl.

14. V-am scris, părinţilor, pentru că L-aţi cunoscutAţi cunoscut şi continuaţi să cunoaşteţi pe Cel care este de la început.

V-am scris, tinerilor, pentru că sunteţi* tari, şi Cuvântul lui Dumnezeu rămâne în voi, şi l-aţi învinsAţi învins şi continuaţi să învingeţi pe cel rău.

Nu iubiţi lumea

15. Nu* iubiţi lumea, nici cele din lume. Dacă* iubeşte cineva lumea, dragostea Tatălui nu este în el.

16. Pentru că tot ce este în lume: pofta cărnii şi pofta ochilor* şi trufia vieţii, nu sunt din Tatăl, ci sunt din lume.

17. Şi lumea* trece, şi pofta ei, dar cine face voia lui Dumnezeu rămâne pentru eternitate.

Antihriştii

18. CopilaşilorNu în sensul unei adresări intime, ci al vârstei*, este* ceasul din urmă şi, după cum aţi auzit că vine AntihristUnele ms. „Antihristul“*, chiar acum* s-au ridicat mulţi antihrişti; de aici* cunoaştem că este ceasul din urmă.

19. Dintre* noi au ieşit, dar nu erau dintre noi; pentru că, dacă* ar fi fost dintre noi, ar fi rămas cu noi; ci ca* să se arate că nu toţi sunt dintre noi.

20. Dar voi* aveţi ungerea de la* Cel Sfânt şi ştiţi* toate.

21. V-am scris nu pentru că nu ştiţi adevărul, ci pentru că îl ştiţi şi pentru că nici o minciună nu este din adevăr.

22. Cine* este mincinosul, dacă nu cel care tăgăduieşte că Isus este Hristosul? Acesta este Antihristul: cel care tăgăduieşte pe Tatăl şi pe Fiul.

23. OricineLit. „Oricine care“; valabil în întreaga epistolă* Îl tăgăduieşte pe Fiul nu Îl are nici pe Tatăl. Cine* Îl mărturiseşte pe Fiul Îl are şi pe TatălUnele ms. omit „Cine Îl mărturiseşte pe Fiul Îl are şi pe Tatăl“.

24. Cât despre voiUnele ms. ad. „deci“, ce* aţi auzit de la început să rămână în voi. Dacă va rămâne în voi ce aţi auzit de la început, veţi* rămâne şi voi în Fiul şi în Tatăl.

25. Şi* aceasta este promisiunea pe care El ne-a dat-oLit. „ne-a promis-o“: viaţa eternă.

26. V-am scris acestea despre* cei care vă abat.

27. Şi, cât despre voi, ungerea* pe care aţi primit-o de la El rămâne în voi şi nu aveţi* nevoie să vă înveţe cineva; ci, după cum aceeaşi ungereUnele ms. „ungerea Lui“* învaţă despre toate, şi este adevărată şi nu este o minciună şi, după cum v-a învăţat ea, veţi rămâneUnele ms. „rămâneţi“ în El.

Copiii lui Dumnezeu

28. Şi acum, copilaşilorUnele ms. omit „veţi rămâne în El. Şi acum, copilaşilor“, rămâneţi în El, ca, dacăUnele ms. „atunci când“* Se va arăta El, noi să* avem îndrăzneală şi să nu fim daţi de ruşine dinaintea Lui la venirea Sa.

29. Dacă* ştiţi că El este drept, să cunoaşteţiUnele ms. ad. „şi“ că oricine* practică dreptatea este născut din El.Traducerea GBV 2001: Copyright © GBV România (www.gbv.ro)